Heliga känslor – Ensamhet

Kring jul så vandrar ofta mina tankar bort till människor som känner sig ensamma, något jag kan känna otroligt stor sorg över. Jag följer just nu en bibelplan som heter ”Heliga känslor – bibliska svar till varje utmaning” och vill dela en andakt därifrån. Om du tycker om det du läser och har en smartphone så kan du ladda ner bibel-appen YouVersion och läsa hela planen.

”Ensamhet är enkelt känslan av att ingen egentligen bryr sig om dig eller ditt liv. Ensamhet kan mycket väl vara den mest destruktiva känslan av alla. Om Satan inte klarar att få dig att snubbla av oro och rädsla, så kommer han att försöka fjärma dig från hälsosamma relationer eftersom också han känner till att kraften ökar exponentiellt!

Fastän du kanske känner dig ensam, så måste du påminna dig själv om att du aldrig är riktigt ensam eftersom Bibeln lovar dig det. Det här är ett av de strategiska ögonblicken i livet där du kan påminna dig själv om att alla känslor inte är giltiga. När ditt hjärta försöker tala om för dig att du är helt ensam och att ingen bryr sig om dig eller ditt liv, så har ditt hjärta lyssnat på hans lögner.

När det kommer till ensamhet, kan du öppna din Bibel och söka Guds Ord och låta hans röst påverka dina känslor. De sista ord Jesus uttalade till sina lärjungar påminde dem om att även om de inte längre skulle kunna se Honom med sina ögon, så skulle Han verkligen vara med dem för alltid: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matteus 28:20)

Jesus ledmotiv är att du aldrig kommer att gå ensam. Du är aldrig ensam! Lögnen som satan sprider riktar sig till dina känslor och tankar. Men den Bibliska verkligheten är att du är omgiven av Guds kärlek och omsorg varje dag av ditt liv. Det finns ingenting som kan skilja dig från Guds kärlek. Du är tryggt omgiven av Hans kärleksfulla omsorg därför att Han har lovat det. Ensamhet är en egentligen en lögn – Vi kan känna oss ensamma, men Gud lämnar oss aldrig.

 Jesus är verkligen din bästa vän. Våga tro och lite på honom redan idag. Dela dina tankar med Jesus och lyssna för att höra hur Han svarar dig. Tillbringa gärna en kväll i Hans närvaro med att spela lovsånger och ha Guds Ord öppnat. Skriv gärna förtroliga kärleksbrev och sjung ut ur ditt hjärta medan du är i Hans närvaro. När du börjar svara Jesus så som du skulle svarat en vän, så kommer din ensamhet att ebba ut, det har vi Guds ord och löften på!”

 Gud välsigne dig

Lidande… Eller lärdom?

”Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp”
(Romarbrevet 5:3-4 B2000)

Något jag ofta går runt och funderar kring, är lidande. Alla har vi känt eller kommer få uppleva lidande i någon form, vare sig det är i en stor eller liten skala. Att det gör ont inom oss utan att vi har någon fysisk skada, det känns väl för de flesta som något man helst skulle vilja slippa, eller?

En klassisk fråga som man kan få som kristen är varför Gud, som är allsmäktig, satte ondska och lidande i världen om han hade valet att inte göra det. Detta har jag inget svar på, vissa påstår att det är människan som skapade ondskan, vissa menar då att om Gud skapade människan så skapade han indirekt ondskan. Hur som helst, vad man än tror så är det Gud som gett oss egenskapen att uppleva lidande. Just detta har jag funderat mycket över, jag vill nämligen inte tro att Gud utsätter oss för detta utan att ha en tanke bakom.

Ett uttryck jag har en hatkärlek till är ”det som inte dödar, det härdar”. En fråga man kan ställa sig är varför man behöver härdas, hade man inte mått bättre utan och istället bara få vara lycklig? Men att gå lyckligt ovetande tror jag inte är för alla, det tror jag snarare kan skapa en viss klyfta mellan människor då det kan vara svårt att förstå lidande om man aldrig upplevt det själv. Riktig och djup empati föds i förståelse, för att förstå måste man nästan uppleva det själv. Så ja, jag tror att vi behöver härdas på olika sätt för att fylla de olika funktioner som Gud tänkt till oss.

En hel del sinnesro har jag hittat i Romarbrevet 5:3-4, uppenbart blir det att Gud vill lära oss något. Genom att ta sig igenom lidanden så växer vi, blir starkare och uthålligare. För mig har det varit väldigt viktigt att tänka på just detta, inget händer utan orsak så länge vi inte kör ner huvudet i sanden och väljer att blunda inför det som är jobbigt. Hur hårt det än må låta så har vi alltid valet att hålla blicken lyft och sätta vår tillit till Gud.

På min arm har jag tatuerat texten ”Don’t let this burden flee from me, until my lesson is complete”. Vilket betyder att jag inte vill att mina bördor ska gå mig omärkta förbi, jag vill bli präglad av Gud och bli den han har utvalt mig till. Hur mycket hat, smärta, sorg, svek eller ånger jag än kan känna mot andra människor eller mig själv så försöker jag alltid välja att helt enkelt lita på Gud, lita på att han inte utsätter mig för något jag inte klarar av och lita på att han har en plan för mig i slutändan.

Detta tankesätt hjälper mig genom tuffa tider. Det är dock ganska sällan jag lyckas hålla blicken lyft helt och hållet, men det fina med Gud är att han alltid står kvar bredvid mig och vill hjälpa mig skaka sanden ur öronen när jag kört ner mig alldeles för långt.

Cecilia Brännström

 

Copyright © Dandelion by Pexeto