”Den som finner sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull ska finna det.”

”Den som finner sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull ska finna det.”

Matteusevangeliet 10:39

Vad är det egentligen för liv vi ska mista för att finna det eviga livet? Jesus menar väl inte att vi helt ska förneka oss själva, glömma vår personlighet, helt ge upp våra intressen och bli som effektiva, evangeliserande robotar, eller?

Gud skapade människan perfekt, men vi är ett fallet släkte. Genom en enda människa kom synden in i världen och vips så kröp köttet sig in i vårt medvetande. Striden mellan köttet och anden är denna: köttet kommer alltid dra oss ifrån Gud medan anden kämpar för att komma närmare Gud. Det är alltså den sidan av oss som dras mot köttet som vi måste dö ifrån och istället låta oss ledas av anden. Låter väl enkelt? Vi skär helt enkelt bort köttet så slipper vi det. Lätt som en plätt.

Nja… inte riktigt. Kruxet är att köttet är en ingjuten del i oss och inte en tå eller något vi enkelt kan skära bort. Vi är ett fallet släkte, så vad gör vi? Ger upp? I bibelversen före den jag citerade högst upp så står det:  ”Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig.” Vi är alltså inte kallade till att ge upp, men Gud är medveten om att vi har en kamp inom oss. Han har aldrig lovat oss ett liv utan problem, men han har lovat att alltid vara med oss och stötta när vårt jordiska liv går i kras.

Jag personligen kan ganska tydligt känna i mitt inre när av- och på-knappen till anden rubbas. Jag har en hel del svaga stunder då jag gör saker som gör att jag lämnar Gud utanför, gånger då jag är självisk och tar genvägar. Köttet lockar oss med saker som ger snabba resultat, njutning, bekräftelse, tillfällig lycka, osv. Grejen är bara den att allt den lockar med är tillfälligt, inget håller i längden. För köttets väg är en enslig väg kantad av en färgglad och spännande kuliss, men när vägen och kulissen tar slut så finns det inget kvar förutom tomhet. När vi, även om det bara är tillfälliga svaga stunder, följer den vägen så vänder vi Gud ryggen och låter inte honom vara närvarande i alla delar av våra liv.

Det är denna väg som Jesus säger att vi måste dö från, och istället välja livets väg. Vår värld erbjuder en hel del genvägar till lycka och det är lätt att frestas och ta den enkla vägen. Alla människor tar felsteg ibland, men låter vi Gud komma in i alla delar av våra liv och ger honom utrymme att påverka så blir våra felsteg färre och färre. Han sände oss Hjälparen för att han visste att vi skulle behöva hjälp på vägen, han håller oss i handen och hjälper oss så länge vi inte aktivt bestämmer oss för att gå vår egen väg och att vi klarar oss själva.

Gud vill alltså inte att vi ska förneka allt det vi är, han har skapat oss unika och det är något han vill använda för sina goda syften. Men den fallna delen av oss, som vill dra oss bort från Gud och bort från evigheten, den vill han att vi dör ifrån. Det är tufft eftersom köttet alltid lockar med saker vi faktiskt tycker om eller är svaga för, det är där vi måste ta upp vårt kors och följa Jesus. Stå alltså fasta i Gud; det kan innebära att ni förlorar allt i denna världen, men istället vinner ni allt i det eviga livet.

”I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen.”

Johannesevangeliet 16:33

Av Cecilia Brännström

Att låta Gud verka

För några veckor sedan skrev Elina här på bloggen om att bli sårad, och utifrån det pekade hon på att det är helt i sin ordning att ha ett mjukt och sårbart hjärta (scrolla ned och läs om ni missat!).

Detta tyckte jag var väldigt bra, något vi verkligen behöver höra och ta till oss. En sak som är så oerhört viktig med att ha ett ödmjukt hjärta är att Gud lättare kan tala till oss och forma oss. Ofta har vi lätt att sluta oss och vara ovilliga när Gud kommer och vill ändra på något, vi gör oss hårda och ignorerar det obehag som kan komma när Gud pekar på något i våra liv som vi behöver förändra.

Jag har nu gått en halv termin på UBS (Umeå bible school) och har upplevt otroligt starkt hur Gud har börjat skala bort muren på mitt hjärta. Extra sköra människor (som jag själv räknar mig till) tror jag har extra lätt att få hårda hjärtan av den enkla anledningen att vi vill skydda oss från omvärlden, men detta gör även att vi till en viss mån stänger ute Gud. I och med bibelskolan så har jag sakta men säkert börjat skala bort sådant som inte följt mitt syfte i Guds rike, det känns verkligen som att Gud har satt mig under ett mikroskop och djupdykt in i mitt hjärta för att leda in mig på rätt väg och slå bort alla lager av sten som jag lagt där.

Behöver du kanske känna efter i ditt eget hjärta, är det gjort av kött eller har det börjat bildas lite granit på ytan? Ta kanske en liten stund och känn efter om det är något Gud vill säga och/eller vill förändra/förvandla i ditt liv just nu. Fundera även över hur det känns, är du villig att följa eller är det något som gör att du tvekar? Ibland måste vi våga ställa oss själva mot väggen och låta Gud verka, be honom vara specifik och kanske till och med förklara varför.

Herre, tack för att du ser var och en av oss och har ett unikt syfte med varje liv. Tack för att du vill forma oss och bryr dig om oss. Jag ber att du ska öppna våra hjärtan och ge oss mod och styrka att följa den kallelse du lagt ned i våra liv. Hjälp oss att vara villiga och lyda när du talar till oss. Amen

Cecilia Brännström

Dela varandras bördor

”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.”
– Galaterbrevet 6:2

Dagens samhälle i Sverige är väldigt fokuserat på individen, vårt samhällssystem gör att vi kan bli självständiga väldigt tidigt och mentaliteten hos svenskar är generellt att man ska hålla sig för sig själv och ta hand om sig själv.

Denna propaganda kan lätt påverka oss och nästlar sig lätt in i kyrkan, vare sig vi vill det eller ej. Utåt är det lätt att sätta upp en fasad, allt jobbigt man har i sitt liv ska man ju inte belasta andra med, det är inte till för att delas, eller? Samhället säger att vi kan och ska klara oss själva, vi behöver inte någon annan för att ta oss framåt i livet. Ensam är stark, eller hur var det nu?

Jag kämpar en hel del med mitt psykiska mående vilket ofta späder på min själviska sida och gör så att jag stänger ute andra väldigt mycket. Psykisk ohälsa är en av dagens vanligaste sjukdomar, så jag tänker att jag inte är den enda som är bra på att stänga andra människor ute. Jag har den senaste tiden bestämt mig för att börja prata och vara öppen kring hur jag mår. Jag vill bryta idén om att man ska klara av allt själv och jag vill även ta bort skammen kring att psykisk ohälsa skulle bero på att man är svag.

Vi måste våga be om hjälp och vara öppna om våra problem med varandra. Allt blir genast mycket svårare när man prompt ska klara av sina problem helt själv och nästan skämmas över att man har dem. Jag vill som sagt speciellt peka på olika typer av psykisk ohälsa, men detta gäller egentligen allt. När man vågar vara öppen och ärlig om vad man kämpar med så börjar tabun kring problemet genast sjunka. Jag längtar efter den dagen när man kan prata om bland annat psykisk ohälsa på samma sätt som man pratar om hjärtproblem eller en bruten fot. Alla kämpar vi med något, varför skulle ett problem vara värre än ett annat?

Gud, hjälp oss kristna att skapa en atmosfär där det känns lika okej att prata om sina psykiska besvär som sina fysiska. Hjälp oss att inte döma någon och att bemöta alla människor med kärlek och öppenhet. Hjälp oss vara förändringen vi vill se i världen och inte låta världen påverka vårt sätt att se på varandra. Amen.

Cecilia Brännström

Heliga känslor – Ensamhet

Kring jul så vandrar ofta mina tankar bort till människor som känner sig ensamma, något jag kan känna otroligt stor sorg över. Jag följer just nu en bibelplan som heter ”Heliga känslor – bibliska svar till varje utmaning” och vill dela en andakt därifrån. Om du tycker om det du läser och har en smartphone så kan du ladda ner bibel-appen YouVersion och läsa hela planen.

”Ensamhet är enkelt känslan av att ingen egentligen bryr sig om dig eller ditt liv. Ensamhet kan mycket väl vara den mest destruktiva känslan av alla. Om Satan inte klarar att få dig att snubbla av oro och rädsla, så kommer han att försöka fjärma dig från hälsosamma relationer eftersom också han känner till att kraften ökar exponentiellt!

Fastän du kanske känner dig ensam, så måste du påminna dig själv om att du aldrig är riktigt ensam eftersom Bibeln lovar dig det. Det här är ett av de strategiska ögonblicken i livet där du kan påminna dig själv om att alla känslor inte är giltiga. När ditt hjärta försöker tala om för dig att du är helt ensam och att ingen bryr sig om dig eller ditt liv, så har ditt hjärta lyssnat på hans lögner.

När det kommer till ensamhet, kan du öppna din Bibel och söka Guds Ord och låta hans röst påverka dina känslor. De sista ord Jesus uttalade till sina lärjungar påminde dem om att även om de inte längre skulle kunna se Honom med sina ögon, så skulle Han verkligen vara med dem för alltid: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matteus 28:20)

Jesus ledmotiv är att du aldrig kommer att gå ensam. Du är aldrig ensam! Lögnen som satan sprider riktar sig till dina känslor och tankar. Men den Bibliska verkligheten är att du är omgiven av Guds kärlek och omsorg varje dag av ditt liv. Det finns ingenting som kan skilja dig från Guds kärlek. Du är tryggt omgiven av Hans kärleksfulla omsorg därför att Han har lovat det. Ensamhet är en egentligen en lögn – Vi kan känna oss ensamma, men Gud lämnar oss aldrig.

 Jesus är verkligen din bästa vän. Våga tro och lite på honom redan idag. Dela dina tankar med Jesus och lyssna för att höra hur Han svarar dig. Tillbringa gärna en kväll i Hans närvaro med att spela lovsånger och ha Guds Ord öppnat. Skriv gärna förtroliga kärleksbrev och sjung ut ur ditt hjärta medan du är i Hans närvaro. När du börjar svara Jesus så som du skulle svarat en vän, så kommer din ensamhet att ebba ut, det har vi Guds ord och löften på!”

 Gud välsigne dig

Lidande… Eller lärdom?

”Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp”
(Romarbrevet 5:3-4 B2000)

Något jag ofta går runt och funderar kring, är lidande. Alla har vi känt eller kommer få uppleva lidande i någon form, vare sig det är i en stor eller liten skala. Att det gör ont inom oss utan att vi har någon fysisk skada, det känns väl för de flesta som något man helst skulle vilja slippa, eller?

En klassisk fråga som man kan få som kristen är varför Gud, som är allsmäktig, satte ondska och lidande i världen om han hade valet att inte göra det. Detta har jag inget svar på, vissa påstår att det är människan som skapade ondskan, vissa menar då att om Gud skapade människan så skapade han indirekt ondskan. Hur som helst, vad man än tror så är det Gud som gett oss egenskapen att uppleva lidande. Just detta har jag funderat mycket över, jag vill nämligen inte tro att Gud utsätter oss för detta utan att ha en tanke bakom.

Ett uttryck jag har en hatkärlek till är ”det som inte dödar, det härdar”. En fråga man kan ställa sig är varför man behöver härdas, hade man inte mått bättre utan och istället bara få vara lycklig? Men att gå lyckligt ovetande tror jag inte är för alla, det tror jag snarare kan skapa en viss klyfta mellan människor då det kan vara svårt att förstå lidande om man aldrig upplevt det själv. Riktig och djup empati föds i förståelse, för att förstå måste man nästan uppleva det själv. Så ja, jag tror att vi behöver härdas på olika sätt för att fylla de olika funktioner som Gud tänkt till oss.

En hel del sinnesro har jag hittat i Romarbrevet 5:3-4, uppenbart blir det att Gud vill lära oss något. Genom att ta sig igenom lidanden så växer vi, blir starkare och uthålligare. För mig har det varit väldigt viktigt att tänka på just detta, inget händer utan orsak så länge vi inte kör ner huvudet i sanden och väljer att blunda inför det som är jobbigt. Hur hårt det än må låta så har vi alltid valet att hålla blicken lyft och sätta vår tillit till Gud.

På min arm har jag tatuerat texten ”Don’t let this burden flee from me, until my lesson is complete”. Vilket betyder att jag inte vill att mina bördor ska gå mig omärkta förbi, jag vill bli präglad av Gud och bli den han har utvalt mig till. Hur mycket hat, smärta, sorg, svek eller ånger jag än kan känna mot andra människor eller mig själv så försöker jag alltid välja att helt enkelt lita på Gud, lita på att han inte utsätter mig för något jag inte klarar av och lita på att han har en plan för mig i slutändan.

Detta tankesätt hjälper mig genom tuffa tider. Det är dock ganska sällan jag lyckas hålla blicken lyft helt och hållet, men det fina med Gud är att han alltid står kvar bredvid mig och vill hjälpa mig skaka sanden ur öronen när jag kört ner mig alldeles för långt.

Cecilia Brännström

 

Copyright © pingst Umeå