Pingst Ung Ledardag 2 juni

pingst ung ledardag

pingst ung ledardag

Välkommen till Pingst Ung Ledardag lördag 2 juni kl 11.00-13.30 för dig som är  eller vill bli engagerad i barn, ungdom, sport for life, familj och unga vuxna. Vi är så glada för dig som tjänar Gud och församlingens barn, ungdomar, familjer och unga vuxna med dina gåvor. Vi är också glada för dig som är på väg att ta steget in i ett ledarskap och vill göra allt vi kan för att coacha, utmana och utrusta dig för just din uppgift.
Du är värdefull och viktig! Därför vill vi träffa dig och alla andra som är med i Pingst Ung Umeå´s ledarteam för att uppmuntra, inspirera och bjuda er på en smarrig grillfest. Det blir ledarundervisning med Ulf Sundkvist, feststämning och visionsworkshop. Hoppas du gör allt för att vara med. Vi ses!

Anmäl dig här

FAITH 19 Maj

faith sänd.001

”faith

Välkommen på FAITH goes SÄND, en heldag med tema mission för dig som är youth eller ung vuxen. Välkommen 19 maj till Kafe Station. Everybody bring somebody!

Program
10:00 Möte,  Andreas Svedman
11.00 Seminarium, Ibra, Sam Wallsten
11.45 Live stream från Hamburg, Red Light District, Marlen Israelsson
12.00 Lunch
13.30 Kahoot
14.15 Seminarium, Är jag sänd?, Andreas Svedman
15.00 Fika med berättelser från elever från missionsskolor
15.30 Seminarium, Grace Children, Lydia Bekele
16.00 Seminarium, Här och nu för hela världen, Elias Nestander
16.30 Q & A, Andreas Svedman, Mateusz Nowicki, Sam Wallsten m.fl.
17.00 Middag
19.30 Möte Faith, Andreas Svedman

 

Framtidens Mötesplats April 2018

Det är ingen hemlighet att Pingst i Umeås lokaler är slitna. Både fastigheten på Kungsgatan och fastigheten där församlingens Kafé Station finns är i behov av omfattande renoveringar. Under hösten började tankarna ta fart. I kombination med takdropp på expeditionen insåg försmalingens ledning att vi inte kan sitta still längre: Det behövs handling och förändring. På ett enda möte i ledningen samlades 260 Tkr in för ändamålet. Därefter väcktes frågan igen i församlingen och på Årsfesten i januari beslutade Pingst i Umeå att utreda frågan och starta en insamling till en grundplåt för Framtidens mötesplats.

Frågorna som adresserats är om vi kan renovera, riva och bygga nytt eller helt enkelt sälja det vi har och söka oss helt nya möjligheter. Alla dörrar är öppna också dörren mot himlen. I utredningsuppdraget ligger också att ta med ett församlingsnära verksamheterna för att se om det finns möjligheter till utvecklat samarbete främst med Dalkarlså och eller Hannaskolan, PMU – Pingstkyrkans secondhand, station och LP.

Ekonomisk har vi nu en grundplåt på ca 500 Tkr, en projektledare för utredningen som fått i uppdrag att ge en första rapport på församlingsdagen i augusti. Så här skriver Andreas Linkvist som fått uppdraget.

Jag tackar för det stora förtroendet att genom en styrgrupp samt en lite större referensgrupp få lyssna in och se vad Gud har tänkt för oss i framtiden. Vi samlar information och lär oss, vad får vi göra, vad kan vi inte göra, vilka möjligheter och hinder ser vi, vad behöver vi, vad har vi etc.? Under tiden hoppas jag att ni ber för detta och hjälper oss i styrgruppen att få all fakta och information som finns så att inget går oss förbi. Har du frågor, tankar eller synpunkter skicka gärna ett mail till: framtiden@umea.pingst.se

Det är inte heller någon hemlighet att Gud hör bön och för honom så är allting möjligt. Nu ber vi och tror att Gud skall leda oss i processen. Den andra söndagen i augusti räknar vi med att ha ett underlag för fortsatt samtal.

Ulf Sundkvist, pastor och föreståndare
Leif Nyman, ordförande

Plötsligt händer det

Plötsligt händer det

En person tog mig lite åt sidan mitt i  det härligt sorlet kring kyrkkaffet, precis så som det brukar vara en helt vanlig söndag i Pingst Umeå. Fullt med folk och hög volym, som det blir när alla möts och pratar. Jag älskar det! Jag går alltid med koppen i vänstra handen och en öppen högerhand för att hälsa mig fram med frågan. ”Hur är det?” Denna gång hann en annan före mig. ”Den här ska du ha” sa personen och lämnade över en Apotekspåse. ”Tack” hör jag mig säga lite tafatt”. Och vad är detta då?” undrar jag. Personen framför mig ser då på mig och säger: ”Du vet vad du ska göra. Ta hand om det du. Det är en anonym gåva”.
Vi växlar några meningar och så skiljs våra vägar åt för denna vecka. Kvar står jag förundrad med en påse samt ett kuvert. Går sedan till expedition tillsammans med en församlingsledare. Anar nämligen att det är pengar i kuvert och pengar var det, 114.000 kr i kontanter. Förvånade och tacksamma ber vi tillsammans om välsignelse över gåvogivarna, sedan får mötesvärdarna kontrollräkna. Det stämde. På öret. Så ”bankas” gåvan i vanlig ordning, men med extra stor tacksamhet!

De två senaste åren har varit ekonomiska utmaningar. 2016 backade Pingst i Umeå 1,2 Mkr och 2017 var underskottet 880 Tkr. Så kan vi inte fortsätta om vi ska växa och utveckla för att bli en kyrka för framtiden. Jag blev varse situationen under hösten, men hoppades att det skulle se bättre ut vid årets slut. Tyvärr var bokslutet ett tufft bokslut.

Nu bromsar man sig inte ur en uppförsbacke, man lägger in en lägre växel och fortsätter framåt, uppåt, tills man når krönet. Det vet alla som cyklat där är riktigt brant. Här räcker det inte att bara lita på sin egen kraft, här behöver vi  lita på Gud och hans nåd. Denna händelse blev för mig tillsammans med årets första månaders goda insamlingar ett svar från himlen. Det är inte omöjligt, men om det ska gå, måste vi hjälpa åt. Målet för oss i år är att komma i balans.

Under tiden ber och sjunger och samlas vi till Gudstjänst varje söndag. Vi lyfter det namn som står över alla andra namn; Jesus Kristus. Jag tror nämligen inte bara att Jesus lider på korset för våra synders skull, att han delar lidandet och svårigheterna med oss. Jag tror att han uppstod, att han kom ut på andra sidan och gjorde Jesus det kommer vi också göra det. Det är löftet jag vilar på.

Ulf Sundkvist och pastor och föreståndare

Ekonomi och administration

Ekonomi och Administration
Den 18 mars höll Pingst i Umeå sitt årliga administrationsmöte. Det är mötet med särskild fokus på ekonomi och administration.

På mötet konstaterades att de två senaste åren har varit besvärliga. 2016 var underskottet 1,2 Mkr och 2017, 880 Tkr. Självklart fanns det flera naturliga förklaringar till detta, främst våra satsningar på mission och evangelisation (aktieägartillskott till Kafé Station) samt en semesterlöneskuld. Det goda är dock att 280 Tkr av underskottet var så kallade ”förutbetalda kostnader ”som ännu inte låsts till ett visst ändamål. De kan alltså användas för mission och bistånd i år (utan att påverka årets resultat).

2018 har börjat bra, vi håller budget på våra insamlingar. Till det den stora insamlingen till grundplåten för Framtidens mötesplats. Mötet beslutade dock att öka insamlingsmålet något för att vi 2018 ska bli ett bättre år.

På mötet informerades också om Umeå Bible School som vi planerar starta tillsammans med flera andra församlingar i Umeå och Dalkarlså Folkhögskola till hösten. Det rapporterades om ny organisation för Pingst Ung i vår kyrka, Lilla kyrklyftet som genomförs under våren i syfte att utveckla användningen av Kyrksalen, Lilla salen och Kids lokaler.
Dessutom valde vi med glädje en ny ekonomiansvarig, Ola Lindström och en ny Missionssansvarig, Lennart Holmner. Lars-Göran Olsson lämnade över missionsledningen till Lennart efter hela 34 års engagemang. Imponerande uthållighet!
Mötet som var välbesökt  avslutades med för förbön för den nya styrelsen, allt med Jesus i centrum för förvandlade liv och en förvandlad värld.

ROAD TRIP 18

Road Trip

Road Trip WEBB
9-14 maj far YOUTH och UNGA VUXNA på road trip till Halmstad, Varberg och Göteborg.
Vi kommer ha en resa full av gemenskap, ny vänner, beachhäng, volleyboll, besök i olika kyrkor, få höra livsberättelser, inspireras av andra församlingar och gudstjänster. En fantastiskt resa med Jesus i centrum helt enkelt. Detta vill du inte missa, jalla till anmälan redan idag!

Avresa från Pingst Umeå 9 maj kl 18.00
Ankomst till Pingst Umeå 14 maj ca kl 21.00.
Pris: 1500kr, i priset ingår bussresa, boende, frukost, och det mesta av maten.
Sista anmälan: 31 mars

Vill du följa med men inte har råd kontakta Mateusz Nowicki, mateusz.nowicki@umea.pingst.se // 073-5203979 så ska vi se vad vi kan göra för att just du ska kunna följa med.

JAG VILL ANMÄLA MIG TILL ROAD TRIP 18
(Om/när resan blir full upprättas en reserv lista i tur ordning efter när du anmälde dig.)

Vad är en kyrka?

Hur kan man presentera en kyrka? Det kan man förstås göra med kyrkans berättelse. Ta tag i historien och röra sig framåt, eller en trosbekännelse. Man skulle också kunna presentera sig genom att berätta om byggnaden eller om människorna som möts där.

Under hösten gjorde vi som församlingsledning ett försök att beskriva Pingst i Umeå. Det kokade ner till en enda mening. ”Pingst i Umeå är en troende gemenskap med Jesus i centrum.” Räcker det för att presentera oss? Ja, kanske. Vi är ju troende och vi är en gemenskap som samlas omkring Jesus. I söndags räknade jag till över 10 olika nationaliteter med olika bakgrunder, kunskap och erfarenhet. Där var barn, ungdomar, unga vuxna, medelålders och några riktigt gamla. Tillsammans en vacker bild av enhet. Tron på Jesus för oss samman. Det Jesus är och gör för oss förklarar livet och leder oss till Gud på ett sätt som ingen annan kan göra. Under våren tänker vi ”känna” på den här beskrivningen av kyrkan för att se om den stämmer.

Men det är med oss som kyrka, som det är med varje människa. Vi vill inte bara existera, vi vill betyda något också. Vi har en vision om förvandlade liv och en förvandlad värld. Vi tänker att om världen skall förvandlas, bli hel och varm igen, så måste varje människas hjärta födas på nytt. Visionen är enorm och omfattar hela världen, men den är också väldigt konkret. En förvandlad värld förutsätter också att du och jag låter oss förvandlas genom förnyelsen av våra tankar och liv. Därför kryper visionen väldigt nära. Den ställer frågor och utmanar.

Du är varmt välkommen till Pingst i Umeå. Med Jesus i centrum tänker vi att det finns en kraft som kan förvandla hela världen!

Ulf Sundkvist, pastor

News VT2017

Hello Church! Nytt år = nya möjligheter. Här kommer vårterminens nyhetsbrev med övergripande info med vad som händer, behov och utmaningar.

Youth
Börjar vecka 5, nästan alla fredagar så kommer vi vara på Kafe Station.

All in
Ekumenisk ungdomshelg med Ny Generation Sverige på Kafe Station och UBC fredag och lördag v.7.

Youth Summer Camp 17
Sommarläger för ungdomar 6- 10 augusti på Dalkarlså folkhögskola med tillsammans många Pingstförsamlingar i Västerbottens län.

Outreach
Torsdag 19/1 är det välkomstmässa på Umeå Universitet, kl 8.30-15.15 finns kyrkans outreach team på plats, vill du vara med kontakta Mateusz Nowicki vare sig du kan vara med en stund eller hela dagen. Kan du inte vara med så be för detta!

Unga Vuxna
Torsdag 19/1 kl 19-21 träffas vi på Kafe Station för fika och häng. Outreach teamet kommer bjuda in nya studenter från universitet. Deal of the day: Dryck + godbit 30 kr eller 10% på allt.

YA Camp
Läger för unga vuxna på Dalkarslå 10-12 februari med bl.a. Pingst Boden, Luleå, Skellefteå, Umeå, Övik, Härnösand, Sundsvall, Östersund, Lycksele. Daniel Alm föreståndare för Pingst i Sverige, Mattias Sennehed, Lovsångslinjen m.fl. medverkar. Info och anmälan på
umea.pingst.se/ung senast 26/1.

Go & Grow
Bibelskolan startar 25/1 och pågår jämna veckor v4-22. Vecka 4 kommer det också vara info om hur du gör om du vill involvera dig i team.

Hemgrupper
Varje vecka möts vi i mindre grupper för fika, gemenskap, bön, bibelläsning och samtal, är du ännu inte med i en hemgrupp så längtar vi efter att du ska få komma med och ser fram emot att få lära känna dig.
Vill du gå med i en hemgrupp eller är nyfiken på hur du gör för att bli hemgruppsledare? Prata med Mateusz Nowicki.

Faith
Gudstjänst för ungdom, unga vuxna och studenter på lördagar kl 19.30, perfekt tillfälle att bjuda med en vän. Datum, 21/1, 4/3, 25/3, 29/4, 3/6

London
25-29/5 åker ungdom, unga vuxna och studenter till London tillsammans med Connect Church Göteborg. Vi är 41 st som åker och det finns ännu 13 platser kvar. Är du ännu inte anmäld så varför inte haka på?

Arbetsdag
Söndag 29 januari flyttar vårt ungdomsarbete in på Kafe Station, efter gudstjänsten bjuder kyrkan alla som är med och hjälper till på lunch i form av varmkorv med bröd, sedan börjar vi flytta, fixa och städa. Till middag så beställer vi snabbmat tillsammans som du själv betalar. Planera in att vara med, du kommer inte bara vara till nytta utan också ha grymt kul. Vi avslutar arbetsdagen med att be tillsammans.

Gå med i team
Har du funderat på att engagera dig i något eller någon?
Gå med i kids, youth, outreach, ljud, ljus eller bild team. Kontakta Mateusz Nowicki.

Föräldramöte
Söndag 22/1 är det föräldramöte, vi tar kyrkfika och sätter oss i bönerummet.

Med önskan om Guds välsignelse //
Mateusz Nowicki
Pastor med ansvar för ungdom, unga vuxna och studenter
073-5203979
mateusz.nowicki@umea.pingst.se

Umeåre 2016

993582_10153869975831826_8282516638392223061_n

I skrivande stund har jag förmånen att vara på skidlägret #Umeåre2016 i Åre på Brattlandsgården tillsammans med Pingstkyrkans, Korskyrkans och Umeå Bibel Centers ungdomar.
Under förmiddagen bestämde några av oss för att ta oss upp på toppen av Åreskutan. (1420 m.ö.h.). Vi åker upp med kabinbanan från Åre by och har 146 m.ö.h. kvar att bestiga tills vi når toppen.
Utan att riktigt veta vilken väg vi ska välja så börjar vi röra oss uppåt. Längs vägen trampar jag i djup snö och sjunker ner nästan till midjan. Vi inser att vi är på fel väg och måste vända om. Gör om, gör rätt! Vi hittar fotspår efter några som gått före och finner sedan stigen som det är tänkt att vi ska använda. Till slut når vi toppen.
Omgående inser vi att det var värt allt slit för att ta sig upp. Allt det vackra som breder ut sig framför oss får allt tungt bakom oss att snabbt falla i glömska.
Tänk vad vi hade gått miste om, ifall vi inte fullföljt vårt beslut att bestiga Åreskutan.
Bibeln uppmanar oss att fullfölja vårt lopp, att kämpa den goda kampen, att slutföra det vi påbörjat (2 Tim 4:7).
Hur skulle våra liv, vår tro, vår kyrka vara om vi vågade fullfölja allt vi faktiskt valt att påbörja?

Solen skiner, vädret är fantastiskt. När vi blickar ut över det fantastiska landskapet som utan ett enda sagt ord berättar om Guds storhet, så kommer jag och tänka på följande Bibelberättelse:x
28 Åtta dagar senare tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick upp på ett berg för att be.
33 När Mose och Elia gjorde sig beredda att gå därifrån, ropade Petrus, som var så förvirrad att han inte ens visste vad han sa: Herre, det här är fantastiskt! Vi ska bygga tre hyddor, en åt dig och en åt Mose och en åt Elia!
37 Nästa dag, när de kom ner från berget, mötte de en stor skara människor,
Luk 9:28,33,37, NLB

När Jesus är tillsammans med tre av sina lärjungar på ett berg utbrister Petrus: ”Herre, det här är fantastiskt!” Petrus föreslår till och med att här, på detta härliga berg skulle vi kunna stanna, leva och bo.
Ibland blir även du och jag frestade att stanna i det vi själva tycker är fantastiskt. Kanske är det en plats, en hobby, en tidsepok eller viss stil.
Trots det fantastiska lärjungarna fått vara med om så väljer lärjungarna att följa Jesus nedför berget tillbaka till vardagen.
Även vi behöver ta oss ner från berget. Hur fantastiskt det än är så har vi fått ett uppdrag att berätta om den Jesus vi mötte på toppen.
Att vara på toppen av Åreskutan är härligt men det finns även en morgondag. Och nedanför berget finns det någon som väntar på dig.

Bön:
Tack Jesus för din kärlek,
att du alltid är nära mig
och för allt gott i mitt liv.
Förlåt mig för alla mina misslyckanden, min synd.
Herre låt inte mitt förflutna få forma min framtid.
Hjälp mig att fullfölja loppet, att leva för andra.
Fyll mig med din Helige Ande och hjälp mig att ta nästa steg.
Amen

Copyright © pingst Umeå