Ekonomisk utmaning

Så här en bit in på hösten när vintern närmar sig vill jag säga några ord om församlingens ekonomi.

Vår ekonomi gick starkt under årets fem första månader. Vi hade glädjen att ändra fram till sommaren rapportera om högre intäkter än målet.
Under årets tre sommarmånader har vi sett betydande nedgångar i intäkter, framförallt insamlingar.
Vi ligger tom September med en måluppfyllelse på 95% att jämföra tom Maj månad på 108% (100% är = budget).
I konkreta siffror har våra genomsnittliga insamlingar sjunkit från 358,000kr per månad tom Maj, ned till 320,000kr per månad tom September.
Detta pga väsentligt lägre insamlingar under sommarmånaderna, men även September som brukar vara en ganska bra månad när alla verksamheter är igång igen. Vi har årets sista två månader att tillsammans göra krafttag för att vända detta.
Under denna tid ska vi också utforma budgeten för nästa verksamhetsår och det vore en stor glädje att känna församlingens ambitioner för det kommande året. Vi har kostnadsmässiga utmaningar framför oss i en församling som vill mer och ser expansion och rörelse framåt med nya mål att nå.
Jag tänker att vi med Herrens ledning och en tro på tillväxt inom många områden kan nå ett positivt ekonomiskt resultat när vi summerar per den sista December. Trots utmaningar håller vi fortsatt god ordning på ekonomin och vet vad vi har och hur det är. Tänk vad många medfinansiärer vi är i församlingsbygget!

Med tro på Guds rika välsignelser till var och en i församlingen
Ola Lindström, ekonomiansvarig

Copyright © pingst Umeå