Utbildningsfond

Alla vet vi att utbildning är viktigt, både för ett land men även för den enskilde individen.
Barnhemmet Sven Stromberg Orphans Home (SSOH) i Moshi Tanzania,
startades 2005 och från Umeå pingst har söndagsskolan samt ett antal faddrar samlat in och skänkt ekonomiskt bidrag till driften av detta barnhem.

Vid starten var de flesta barnen små, men nu är flertalet tonåringar och snart mogna att själva gå ut i livet. Under åren har barnen genom barnhemmet fått trygghet och omsorg och även möjlighet till
skolundervisning. Flera står nu inför valet att välja yrke, men sådan vidareutbildning kostar pengar.

Missionsrådet har ett förslag som innebär att bygga upp en utbildningsfond som kan vara
med och bidra till kostnaderna för sådana studier.

Vill du vara med och bidra till detta?

Du kan då sätt in en summa, stor eller liten på församlingens pg 5659-8808 eller
swisha till  123 695 6536 och ange i båda fallen ”Utbildningsfond”.

Tack på förhand!

Jag väljer efter värderingar och inte efter plånboken

atm-bank-banking-259200

atm-bank-banking-259200
Jag måste erkänna att jag varit frustrerad inför detta val. Inget parti möter med sin sakpolitik allt jag önskar. Sneglar jag vänsterut, där jag har mitt hjärta, främst i de sociala frågorna får jag problem med förmynderiet. Som ledamot i en friskolestyrelse med kristna församlingar som huvudmän funkar inte det. Det ger mig också problem med den liberala strömmen som ju borde vara öppen för oss frikyrkor eller frireligiösa som det lite ojust brukar heta.

Sneglar jag åt höger får jag liknande problem. Nationalismen, den extrema, har aldrig varit min hemvist. Jag tror ju på en Gud vars son föddes som jude, men som var bärare av ett universellt budskap om fred och frihet för alla. Bland det ”svenskaste” vi har, kommer alltså från Israel. Jesus vision var inte en uppdelad värld med en massa nationer utan en värld av gemenskap, ett ”rike med alla folk och stammar”. En utopi, jag vet, men det är den visionen som driver mig. Jag hade gärna hört någon talat sig varm för ”integrationsglädje ”istället för alla problem med integrationen.

Jag saknar också den globala visionen där de fattigaste länderna finns med. Vilket parti lyfter de utvecklingsfrågorna? Just nu är det ”bara miljöfrågorna” som tar oss utanför Sverige och flykting- och migrationsfrågorna förstås. Och då är fokus tyvärr ”bara” vår överlevnad med betoning på vår och inte på alla människors. Jag hade gärna hört mer om visionen att Sverige skall bidra till utvecklingen av länderna som saknar skolor för alla barn, rent vatten och bra hälsovård för alla medborgare.

Saknar också samtalet om människan och hennes värde. Det är ju tron att varje människa alldeles oavsett etnicitet, bakgrund, kön, sexuell identitet, civilstånd eller medvetandegrad har ett omätbart och omistligt värde som demokratin bygger på. Istället reduceras enskilda till siffror i en grupp, till volymer i en statistik så att vi utan att känna det vi skulle känna om vi såg att det var människor av ”kött och blod” klarar av att fatta själviska beslut. Vem står upp för människans okränkbara värde idag? Där har inte bara politiken ett ansvar, där har vi alla, inte minst kyrkor och samfund ett ansvar.

Nåväl. Det som friskat upp valrörelsen och gett hopp är mötet med alla engagerade politiker. De jag fock förmånen at möta på Pingst Puls i Pingst Umeå vara alla, utan undantag, fyllda av en vilja att göra skillnad. Den viljan gillar jag. De var dessutom justa nog att komma till oss i Pingstkyrkan, Umeå för att vara med på en hel Gudstjänst och sedan samtala utifrån min agenda. Politiker med den viljan ger ändå hopp om att vi kan bygga ett bra och starkt Umeå! Tillsammans!

Jag tror du fattat att jag inte lägger mig inte på soffan och låter valet gå som det vill. Jag är demokrat och tacksam för vår demokrati. Jag är också vän av frihet, en frihet som sträcker sig långt utanför nationens gränser. Därför går jag och röstar på söndag. Det är både min demokratiska rättighet och mitt moraliska ansvar. Denna gång lägger jag mer eller mindre sakpolitiken åt sidan och väljer efter värderingar, definitivt inte efter plånboken

Sedan ber jag till Gud om välsignelse över de förhandlingar som väntar med hopp om en bättre värld för alla, inte bara för Sverige och svenskarna.

Läs en kortare version av artikeln i Västerbottens-Kuriren här.

Se intervjuer som genomfördes med lokala representanter för riksdagspartierna när de besökte Pingst Umeå här.

Ulf Sundkvist
Pastor och föreståndare Pingst Umeå

 

BÖN, LOVSÅNG & NATTVARD

BLN

BLN
Välkommen på bön, lovsång och nattvard 19 september 19.00.
”På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: »Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.«

Faith, L ST & FOUND

Välkommen på Gudstjänst för ungdom och unga vuxna på Pingst Umeå 21 september 19.30. Mateusz Nowicki från Pingst Umeå predikar om L ST & FOUND, lovsång och fika. Welcome, everybody bring somebody!

Nyangatom

Just nyss hemkommen från Etiopien och möten kring bibelöversättningsprojektet till Nyangatomspråket. Projektet går framåt och i fredags blev inläsningen av Markus och Johannes evangeliet färdigt. Det innebär att vi redan nu har tre av evangelierna inspelade och klara.
Apostlagärningarna är också klar för inläsning, men hanns inte med i den här omgången utan kommer att göras senare i år. De två första kapitlen blev bara inlästa.

Halva Matteus evangeliet är också klart och andra halvan väntar på genomgång tillsammans med språkkonsulterna på SIL. Även Petrusbreven och Johannesbreven är klara för en sådan genomgång som kommer att ske i början av nästa år. Filemon, Juda och, Thesalonikerbreven är på gång och kommer att gås igenom i september tillsammans med en referensgrupp på tio personer bland Nyangatom.

Vi har haft möjlighet att köpa in 50 soldrivna MP3 spelare från USA och dessa kommer att laddas med de tre evangelierna som är inspelade plus Apostlagärningarna då den boken blir inläst. Tidigare har spelare sprits både på Etiopiensidan och i Syd Sudan och tanken är att dessa också ska uppdateras. En del har tyvärr förstörts av att de legat ute i regnet. Ljudfilerna kommer också att kunna spelas in på mobilerna med hjälp av det program som översättarna fått tillgång till.

 

Tack också för era fortsatta förböner.

Varma hälsningar!
Enar Olsson

 

Copyright © pingst Umeå