När tron pressas

Han spelade och grät. Amazing grace. De sköra tonerna från trumpeten i inledningen på begravningen, växte långsamt till en mäktig flod. Musiken sköljde igenom kyrkan och alla sörjande. Den väckte hopp, mitt i hopplösheten. Genom tårarna blev det uppenbart. ”Det som blir sått i svaghet uppstår fullt av kraft”. Den Gud Jesus berättar om har öppnat en dörr ut på andra sidan. Berättelsen om stenen som rullades undan, om graven som var tom och berättelsen om frälsaren som uppstått ger hopp, även i de allra mörkaste stunderna.

När jag tänker på det svåra som jag drogs in i märker jag återigen att tron på Jesus blir som allra starkast när den utsätts för tryck. Den är som krutet i avtryckaren, som bensinen i motorn som omfamningen mellan de älskande. När trycket blir som allra störst frigörs en kraft, vi inte kan vara utan. Kärleken som strömmade fram ur det svåra bar verkligen på begravningen och den kärleken bär också mig.

Men det klart. Det gäller att fylla på. Tanken får inte bli tom. Soppatorsk tar oss ingen vart. Därför läser jag bibeln också på sommaren. Därför söker jag upp mina troende vänner också på sommaren. Därför firar vi Gudstjänst varje söndag, även på sommaren. Ekumenisk klockan 11 och på Station med vår ”egen” huvudgudstjänst kl. 18. 

Med förhoppning om en god fortsättning på sommaren
Ulf Sundkvist Pastor i Umeå Pingst

Vi du läsa mer av Ulf Sundkvist på tidningen Dagens hemsida där han är återkommande krönikör, klicka här.

Vad är en kyrka?

Hur kan man presentera en kyrka? Det kan man förstås göra med kyrkans berättelse. Ta tag i historien och röra sig framåt, eller en trosbekännelse. Man skulle också kunna presentera sig genom att berätta om byggnaden eller om människorna som möts där.

Under hösten gjorde vi som församlingsledning ett försök att beskriva Pingst i Umeå. Det kokade ner till en enda mening. ”Pingst i Umeå är en troende gemenskap med Jesus i centrum.” Räcker det för att presentera oss? Ja, kanske. Vi är ju troende och vi är en gemenskap som samlas omkring Jesus. I söndags räknade jag till över 10 olika nationaliteter med olika bakgrunder, kunskap och erfarenhet. Där var barn, ungdomar, unga vuxna, medelålders och några riktigt gamla. Tillsammans en vacker bild av enhet. Tron på Jesus för oss samman. Det Jesus är och gör för oss förklarar livet och leder oss till Gud på ett sätt som ingen annan kan göra. Under våren tänker vi ”känna” på den här beskrivningen av kyrkan för att se om den stämmer.

Men det är med oss som kyrka, som det är med varje människa. Vi vill inte bara existera, vi vill betyda något också. Vi har en vision om förvandlade liv och en förvandlad värld. Vi tänker att om världen skall förvandlas, bli hel och varm igen, så måste varje människas hjärta födas på nytt. Visionen är enorm och omfattar hela världen, men den är också väldigt konkret. En förvandlad värld förutsätter också att du och jag låter oss förvandlas genom förnyelsen av våra tankar och liv. Därför kryper visionen väldigt nära. Den ställer frågor och utmanar.

Du är varmt välkommen till Pingst i Umeå. Med Jesus i centrum tänker vi att det finns en kraft som kan förvandla hela världen!

Ulf Sundkvist, pastor

Copyright © pingst Umeå