Konfa Explore


Vad är Konfa Explore?

Varje år väljer tusentals ungdomar över hela Sverige att ta konfirmation i någon kyrka. Vartannat år välkomnar vi alla som ska börja 7:an, 8:an och 9:an till vår grundkurs i kristen tro. Konfa Explore är ditt tillfälle att tidigt i livet utforska och lära dig mer om mänsklighetens äldsta och största frågor.

En typisk Explore består av fika, dagens tema, samtal i mindre grupper och en andakt. Vi arbetar mycket i samtalsform där det är högt till tak och alla åsikter får uttryckas. Man behöver inte vara döpt eller kristen för att gå Konfa Explore i Pingstkyrkan, det enda krav som ställs är en hög närvaro.

Explore träffas på onsdagar varje vecka. Utöver våra Exploreträffar så förväntar vi oss ett regelbundet gudstjänstdeltagande i Pingst Umeå söndagar kl 11.00. Vi kommer även att åka iväg på en resa tillsammans under höst och vår terminen.

För föräldrar

Att ha just din tonåring i vår konfagrupp ser vi i Pingst Umeå som ett stort förtroende. Vi vill skapa insyn, öppenhet och en möjlighet till dialog. Vi hoppas därför att ni som föräldrar vill komma på en informationsträff innan vi kör igång och ytterligare någon under läsåret. Ni får då träffa ledarna, ställa frågor, veta mer om Konfa Explore och om kyrkan.
Att gå Konfa Explore kostar ingenting, kurslitteraturen bjuder vi på men resan vi gör i slutet på läsåret kommer att kosta. Ungdomarna turas också om att ta med enkel kvällsmat inför varje Explore. Under året tillsammans kommer ungdomarna få möjlighet att tillsammans samla ihop pengar till resan på olika sätt.
Välkommen på informationsträff 22 maj kl 19.00 i Pingst Umeå.

Första träffen blir 29/8 och avslutning blir söndag 27/5 2019.
Vill du se hur najs föregående Konfa Explore har haft det kolla in @konfa_explore på instagram.
Välkommen till Konfa Explore!

Frågor och anmälan:

Mateusz Nowicki (pastor med ansvar för ungdom)
Mail: mateusz.nowicki@umea.pingst.se
Telefon: 073-5203979

Copyright © pingst Umeå