Faith


Faith är gudstjänster med Jesus i centrum för ungdomar, unga vuxna och studenter på Kafe Station, Östra Rådhusgatan 2c, 903 26 Umeå. Faith innehåller alltid lovsång, predikan, bön, fika och ibland har vi även happenings som t.ex. konserter m.m.

Vill du få information om Faith? Gå mer i Youth eller Unga Vuxna sms utskick, läs mer under Youth eller Unga Vuxna hur du gör för att få dessa utskick.

Vid frågor kontakta Mateusz Nowicki, mateusz.nowicki@umea.pingst.se
Välkommen!

Copyright © Dandelion by Pexeto