Finns det nåd för IS-krigare?

Bredvid Jesus på korset hängde två rövare – Korsfästa! Den ena hånade Jesus för hans oförmåga att lösa situationen. Han som gjort så många under borde väl kunna befria sig själv och rövarna från eländet. Hatet som orsakat hans eget straff gick nu också ut över Jesus. Det var nästan som om Jesus var orsaken till dödsdomen. Den andre såg något helt annat. ”Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Så bad han om en tanke: – Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Svaret kom omedelbart och han fick inte bara en tanke, han fick ett nytt liv, ett evigt liv. – Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset.

Berättelsen om Jesus död och uppståndelse är verkligen dramatisk. Den famnar hela livet. Allt finns där; hatet, våldet, sveken, döden och mörkret. Men där finns också hoppet, kärleken och livet, och det bästa av allt, det är inte mörkret som vinner, det är ljuset. Det är inte hatet som vinner, det är kärleken. Det är inte döden som vinner, det är livet!

Rövarna som hängde på var sitt kors, på varsin sida om Jesus, hängde där på grund av sina egna gärningar. Vi vet inte mycket om dem, med det förstår vi att de måste ha en historia fylld av svek och ondska. Annars hade de inte fått ben och händer genomborrade av 7-tumsspik. En av dem saknade helt självinsikt. Ondskan hade så ockuperat honom att bitterheten trängde igenom till och med i mötet med döden. I hans ord fanns inget hopp. Förnekelsen av de egna misstagen, den egna synden tog till slut hans liv.

Men den andre såg något annat. I orden ” vi har dömts med rätta” finns en insikt som skapar förutsättningar för ett annat liv. Där det finns ånger, finns det insikt. Där det finns insikt finns det oftast självkännedom stor nog att förändring är möjlig. Rövaren hade inte bara vunnit en insikt om sitt eget liv, om sin synd, han hade vunnit en tro på Jesus. Så han bad om en tanke. Den bönen säger inte bara att han tror lite allmänt att Jesus finns, han visar att han tror att Jesus är Herre. Dessa två faktorer – insikten och tron – förändrar hans destination. Rövaren som var på väg bort, gick hem istället, in i paradiset.

När så Jesus träder in i dödens rum, in i dödsriket kommer han inte ensam. Med honom, som var helt utan synd, kommer två rövare. En glad och tacksam, vissheten om att det finns en väg ut ger hopp. Den andre, impregnerad av det hat som tog hans liv, är utan hopp. Så får då Jesus nyckeln som öppnar dörren till evigheten. Rövaren som bad om en tanke går då vidare tillsammans med Jesus, ut ur döden och in i paradiset, in i livet. Beviset blir Jesus egna uppståndelse. Den bortrullade stenen och den tomma graven vittnar tillsammans med alla som mötte Jesus efter uppståndelsen att det inte finns några krafter i den här välden som kan övervinna den kärlek som Jesus kommer med.

I berättelsen finns både allvar och hopp. Förnekelse och hat dödar, medan självinsikt och tro ger liv. Evigt liv!

Ulf Sundkvist, pastor och föreståndare
Luk 23:39-43

Copyright © pingst Umeå