Församlingsledningen


Pingst Umeå har en församlingsledning med övergripande ansvar, som består av pastorer och ideella ledare kallat äldste (ett bibliskt ord som betyder herde), samt av en styrelse med ansvar för ekonomi och personalorganisatoriska frågor. Nedan en förteckning på alla ledare.

Församlingsledare (äldste)

Föreståndare

Ulf Sundkvist
Vice föreståndare

Lennart Holmner

Mateusz Nowicki

Maria Vinnervik
Martin Bolving Åke Borgström Andreas Lindqvist Roland Laestander
Lars-Göran Ohlsson Tage Jacobsson Linda Arctaedius Dawit Bekele
Lennart Ohlsson Kerstin Enqvist Hilda H Strandberg Elie Irambona
Sam Wallsten

Församlingsledare (äldste) – Holmsund

Johnny Edorsson Göte Burström Leif Nyman Anna-Maria Jacobsson
Ronny Hedman Liza Bergander

Styrelse

Ordförande

Leif Nyman
Vice ordförande

Myrtle Nestander
Föreståndare

Ulf Sundkvist


Bodil Öhman
Göte Burström Rikard Olson Susanne Ragnarsson
Copyright © pingst Umeå