Givande


Givande

Din generositet hjälper till att förverkliga kyrkans uppdrag och gör en skillnad i människors liv.

Pingst Umeå byggs på gåvor, engagemang och hängivenhet från alla som kallar Pingstkyrkan för sin kyrka. Det är tillsammans vi kan göra en betydande skillnad i världen. Givande är att ge tillbaka något till Gud för allt han har gett till oss.

Här följer några exempel på satsningar du stöder när du ger till Pingstkyrkan: barn- och ungdomsverksamhet, cafe, sociala projekt och integrationsprojekt, omsorgsarbete, mission på olika platser i världen och mycket mer.

Tack för att Du vill vara med och hjälpa till i vårt arbete att nå ut med budskapet om Jesus till ännu fler människor! Du kan ge direkt på våra gudstjänster eller genom att sätta in din gåva på nedanstående bankgiro.

Gåvor till Pingstkyrkan Umeå
bg 770-0859
Swish-nummer: 123 695 6536 (församlingskassan)

Gåvor till SSOH (Sven Stromberg Orphans Home)
bg 5659-8808

Gåvor till Grace Children
bg 160-3737

Gåvor till Holmsund församling

bg 5523-1823
Swish-nummer: 123 579 2411

Kyrkoavgiften

Kyrkoavgiften utgör en procent av din beskattningsbara inkomst. Av den andel som fördelas tillfaller 70 procent din församling och resterande 30 procent går till gemensamma utmaningar i Pingst. Kyrkoavgiften kan inte ersätta de vanliga insamlingarna och församlingsoffren. Men det ger församlingen ett nytt, extra tillskott, regelbundet fördelat över hela året.

Klicka här för mer information

Copyright © pingst Umeå