Hannaskolan


Hannaskolan är en skola på kristen grund, öppen för alla. Huvudman är Umeå Kristna Skolförening. I föreningen ingår för närvarande Korskyrkan, Pingstkyrkan och Umeå Bibelcenter.

På Hannaskolan behandlas alla elever med respekt och de får lära sig att behandla andra människor med respekt. Varje människa är älskad precis som hon är och alla är lika mycket värda inför Gud. Vi arbetar aktivt med elevdemokrati och att motverka mobbing. Varje elev har rätt till en trygg skoltid och till vuxnas stöd i varje svår situation.

Läs mer om Hannaskolan här: http://hannaskolan.se

Hannaskolan på facebook: https://www.facebook.com/hannaskolan

Copyright © pingst Umeå