Hemgrupper


I Pingstkyrkan finns för närvarande ca 30 hemgrupper. Vi tror att det är viktigt att erbjuda alla en mindre gemenskap, där man blir sedd, får vänner och kan dela livet. I hemgruppen möts man regelbundet, lär känna varandra, fikar eller äter tillsammans, ber och läser Bibeln. Vi har en vision om ”50 hemgrupper 2017”. Det betyder att vi vill starta nya hemgrupper! Vill du vara med? Ta kontakt med oss, vi erbjuder både ledarträning för dig som vill starta en hemgrupp och hjälper dig in i en hemgrupp som passar dig.

Kontakta Lennart Holmner 090-141012 lennart.holmner@umea.pingst.se, eller Nils Ulander 090-141011nils.ulander@umea.pingst.se.

Copyright © Dandelion by Pexeto