LP Kontakten

LP-kontakten vänder sig till dig med beroendeproblem och som vill ha stöd och motivation att förändra din livssituation. Vår huvudsakliga uppgift är att vara en drogfri plats där man i en lugn och avslappnad miljö bara får vara och komma som man är.
Vi är plats där man får dryfta andliga frågor. En plats där man ska få känna en atmosfär av vila och Guds närvaro när man kliver in. En plats där man får berätta om sina svårigheter och där man kan få hjälp att våga ta kontakt med offentliga myndigheter för olika typer av stöd. Vår längtan är att få se ”Förvandlade Liv”.

Vi har även boende för hitsända från t.ex. socialtjänsten eller av rent humanitära skäl. LP-kontakten är ett av LP Riks godkända ”Omsorgs och Motivations boenden.

Vi har öppet kl. 8-12 varje vardag. Det bjuds då på grötfrukost med macka och kaffe. Varje onsdag kväll kl.19 har vi samlingar med musik, life stories och inbjudna talare. Efteråt blir det fika.
Välkommen!

Vill du veta mer eller har frågor kontakta
Mats Edin, föreståndare
E-post: lp@umea.pingst.se
Telefon:
076 050 80 80

LP Kontakten
Besöksadress: Västra Esplanaden 12
Postadress:
Skolgatan 39A, 903 27 Umeå
Telefon:
090 13 34 21