Mission @ pingst umeå

Mission - Nyheter

Missionsverksamhet 2016

Församlingens missionsarbete grundar sig på Bibelns uppmaningar; ”Gå därför ut och gör alla folk till lärljungar…” (Matt. 28:19), ”Ja, att du bryter ditt bröd åt den hungrige och skaffar de fattiga och husvilla husrum, att du klär den nakne, var du ser honom… (Jes. 58:7-9) och på vår människosyn om allas lika värde.

Utifrån detta arbetar vi med och för människor i andra länder genom att sprida evangeliet om Jesus Kristus, samt ge socialt stöd och hjälp till behövande.

Genom missionsarbetet har församlingen direktkontakter med följande länder:
Burundi, Egypten, Etiopien, Israel/Palestina, Jemen, Kenya, DR Kongo och Tanzania.


Fadderprojekt


NgoroNgoro_Crater,_Tanzania,_Africa_banner
Kontinuerliga bidrag ges till ett hem för Hiv-drabbade barn, Sven Stromberg Orphans Home, som drivs av den nationella församlingen i New Land,... Läs mer »
Semien_Mountains_13
Tillsammans med Mulu Wongel Beliver kyrkan i Addis Abeba bedriver församlingen ett samarbetsprojekt, Grace Project, för att möta behoven hos Hiv-drabbade barn.... Läs mer »
DRCongo-banner
  Tillsammans med två andra svenska församlingar stöttas habiliteringscentret, Mefibosheth som drivs i samarbete med Salem-Ameni kyrkan i Bukavu. Verksamheten når 70... Läs mer »

Ordinarie Verksamhet


Församlingen stöder Ibras arbete i... Läs mer »
Församlingen har arbetsgivaransvaret dels för koordinator för arbetet inom Action Ibrahim, dels för mediaarbetare med inriktning på radioverksamhet riktad mot Arabiska halvön.... Läs mer »
Katastrofinsatser
Genom pingstförsamlingarnas gemensamma biståndsorganisation PMU InterLife är församlingen delaktig i katastrofinsatser runt om i vår värld. Bidrag till insatserna genereras genom Second... Läs mer »
IBRA-banner
Ekonomiskt bidrag ges kontinuerligt till IBRA Medias verksamhet, främst genom delunderhåll till verksamhetens utbildningsansvarige. Svante är verksamhetsansvarig för DistanceMedia.net. Han undervisar i... Läs mer »
amboseli_national_park_kenya_picture
Församlingen har kontakt med en systerkyrka i Machakos, några mil utanför Nairobi, en församling som grundades i början av 1970-talet av missionärer... Läs mer »
burundi_landscape
Församlingen ger årligen bidrag till bibelskolan i Mugara samt punktinsatser för socialt... Läs mer »
Israeli_West-Bank_barrier_Ramallah_banner
Tillsammans med det Palestinska bibelsällskapet, PBS, bedrivs ett projekt för att öka den demokratiska medvetenheten bland ungdomar på Västbanken. Finansieringen sker i... Läs mer »
All Giza Pyramids
Församlingens samarbetspartner är organisationen Delta Ministries. Tillsammans med dem bedrivs ett omfattande folkbildningsarbete inom ramen för ett projekt som finansieras i samarbete... Läs mer »
Copyright © pingst Umeå