D R Kongo


 

Tillsammans med två andra svenska församlingar stöttas habiliteringscentret, Mefibosheth som drivs i samarbete med Salem-Ameni kyrkan i Bukavu.
Verksamheten når 70 barn med fysiska och mentala funktionshinder.
Vill du bli fadder? Kontakta oss via missionskonto@umea.pingst.se
Bidrag kan sättas in på Bg 5659-8808. (Märk insättningen Mefibosheth)

Foto: Johan Agén, 2012

Copyright © pingst Umeå