Etiopien


Underhåll ges till två nationella evangelister som arbetar med församlingsplantering bland Nyangatonfolket i Kibish/Kangaten området i sydvästra Etiopien.

I början av 2012 påbörjades ett bibelöversättningsprojekt, även det bland Nyangatonfolket. Arbetet planeras pågå under åtta år. Det genomförs av nationella medarbetare och bekostas förutom av vår församling av ett antal svenska pingstförsamlingar.

Grace Children

Grace Project

Dawit Bekele tillsammans med två av fadderbarnen

2002 slöt Pingstkyrkan i Umeå och Mulu Wongel Believers Church i Addis Abeba en överenskommelse att bygga upp ett fadderbarnsprojekt, Grace Children, för HIV-drabbade barn i Addis Abeba. Projektet som helt finansieras av ideella gåvogivare når för närvarande 120 barn. Barnen har antingen förlorat en eller båda föräldrarna på
grund av Hiv/Aids.
Vill du bli fadder kontakta oss via missionskonto@umea.pingst.se
Bidrag kan sättas in på Bg. 160 – 3737.

 

Grace Children har numera en egen hemsida, grace-children.com, och en facebooksida.

Grace Empowerment 3

Tillsammans med Mulu Wongel Believers Church i Addis Abeba ansvarar församlingen för projektet Grace Empowerment 3. Projektet som finansieras i samarbete med PMU InterLife har som målsättning att ge yrkesutbildning till 75 Hiv-drabbade kvinnor. Två liknande projekt som löpt från 2009 fram till 2015 har visat mycket hög måluppfyllelse.

Foto: Harri Jarvelainen & Dawit Bekele

Copyright © pingst Umeå