IBRA Media


Ekonomiskt bidrag ges kontinuerligt till IBRA Medias verksamhet, främst genom delunderhåll till verksamhetens utbildningsansvarige.

Svante är verksamhetsansvarig för DistanceMedia.net. Han undervisar i kurserna DM Study Gateway, DM Research och Faith Communication. Han har jobbat med radio och TV produktion sedan 1988, tog lärarexamen 1996 och är sedan 2001 utbildningsansvarig hos IBRA Media. Han har även studier inom kommunikation och utbildningsledarskap.

 

Mer information om Svantes arbete med distansutbildningar hittar du här:

Copyright © pingst Umeå