Katastrofinsatser


Genom pingstförsamlingarnas gemensamma biståndsorganisation PMU InterLife är församlingen delaktig i katastrofinsatser runt om i vår värld. Bidrag till insatserna genereras genom Second Hand verksamhet, speciella insamlingar och direkta gåvor.

Copyright © pingst Umeå