Missionärer


Församlingen har arbetsgivaransvaret dels för koordinator för arbetet inom Action Ibrahim, dels för mediaarbetare med inriktning på radioverksamhet riktad mot Arabiska halvön.

Delunderhåll utgår till ansvarig för IBRA Medias utbildnings- och fortbildningsarbete.

Copyright © pingst Umeå