Missionsverksamhet 2016

Församlingens missionsarbete grundar sig på Bibelns uppmaningar; ”Gå därför ut och gör alla folk till lärljungar…” (Matt. 28:19), ”Ja, att du bryter ditt bröd åt den hungrige och skaffar de fattiga och husvilla husrum, att du klär den nakne, var du ser honom… (Jes. 58:7-9) och på vår människosyn om allas lika värde.

Utifrån detta arbetar vi med och för människor i andra länder genom att sprida evangeliet om Jesus Kristus, samt ge socialt stöd och hjälp till behövande.

Genom missionsarbetet har församlingen direktkontakter med följande länder:
Burundi, Egypten, Etiopien, Israel/Palestina, Jemen, Kenya, DR Kongo och Tanzania.

Copyright © pingst Umeå