Tanzania


Församlingen har ett mångårigt engagemang tillsammans med de fyra församlingarna som finns i Moshi-regionen. Kontinuerligt ges bidrag till bibelskola och ledarutbildningar anordnade av de lokala församlingarna. Bidrag ges även till kyrktak och sociala insatser.

Sven Stromberg Orphans Home

2005 startade verksamheten med Sven Strömberg Orphans Home, SSOH. Ett barnhem för Hiv/Aids drabbade barn som drivs av den nationella församlingen i Arusha Chini, strax utanför Moshi. På barnhemmet finns för närvarande 62 barn.
Arbetet finansieras till stor del av privata gåvogivare och insamlingar i söndagsskolan.

Vill du bli fadder kontakta oss via missionskonto@umea.pingst.se
Bidrag kan sättas in på Bg. 5659 – 8808. (Märk insättningen SSOH)

Om du vill kan du följa Sven Stromberg Orphans Home via Facebook

Bilder från Sven Stromberg Orphans Home, SSOH

[fbphotos id=166838883334585 limit=8 rand=1]

Foto: Gary

Copyright © pingst Umeå