Israel/Palestina


Tillsammans med det Palestinska bibelsällskapet, PBS, bedrivs ett projekt för att öka den demokratiska medvetenheten bland ungdomar på Västbanken. Finansieringen sker i samarbete med PMU InterLife.

Projektbeskrivning hämtad från PMU:s hemsida:

Beskrivning

Utifrån de motsättningar som råder mellan olika grupper i Palestina satsar man i denna insats på nätverkande och dialog. Ungdomar är en grupp som ofta inte ges möjlighet att uttrycka sina åsikter eller delta i samhällslivet på grund av hierarkiska strukturer.

Mål:

Utvecklingsmålet är att utveckla nätverkandet kring ungdomsfrågor i Palestina. Projektmål är att fler organisationer med ungdomsfokus etableras, att fler ungdomar engagerar sig i utvecklingsfrågor och att ungdomar ges verktyg och plattform för att göra sin röst hörd.

Foto: W. Hagens

Copyright © pingst Umeå