Vecka efter vecka

IMG_0166
Kids Söndag, vår barnkyrka bygger på att vi har engagerade ledare som älskar barnen i Guds rike som vill ge dem kunskap om Gud och leda barnen till en personlig relation med Jesus. Under året har vi haft en fantastisk söndagskola med ca 60 barn från många olika nationaliteter varje vecka i åldrarna 1-13 år. I Kids Söndag tänker vi att det är oerhört viktigt att vi alltid berättar för barnen att Jesus älskar dem och vill vara deras bästa vän. När vi möts i barnkyrkan vill vi skapa en atmosfär där alla känner sig sedda, blir bekräftade, har roligt och får nya vänner. Vi vill förmedla helheten i Guds ord när vi lägger den andliga grunden i barnens liv, och därför får barnen lära sig både de gammaltestamentliga texterna och texterna om det kristna livet i Nya testamentet. Vi vill att alla barn ska få med sig något de minns från varje Gudstjänst i barnkyrkan, därför använder oss av olika undervisningssätt  tex bild, film, predikan, sång, dans och samtalsgrupper för alla människor lär sig på olika sätt. Be gärna för Kids Söndag och alla barn vi har fått förtroendet att leda närmare Jesus, steg för steg, vecka för vecka.
Som avslutning, just du behövs! Om du vill vara med och engagera dig i Kids Söndag är du hjärtligt välkommen att vara med! Kontakta Linda Arctaedius, pastor med ansvar för barn och familj, barn@umea.pingst.se.

Lämna en kommentar


Namn*

Email(publiceras ej)*

Hemsida

Din kommentar*

Skicka kommentar

Copyright © pingst Umeå