Aktuellt just nu

Efter en osedvanligt varm sommar är hösten här och församlingen, Pingst Umeå återsamlas. Vi startar upp med Big Church Party i Döbelns park. Det blir Gudstjänst, grillning och festligheter med Jesus i centrum.
Det blir också starten på höstens tema som handlar om att följa och formas av livet med Jesus.

 Umeå Bibleschool – Bibelskolan startar upp med drygt 12 deltagare.

 Framtidens mötesplats – Efter en riktigt bra församlingsdag på Dalkarlså fortsätter vi utredningen. Frågan är inte längre om vi behöver göra något åt våra lokaler utan vad och hur. Projektgruppen konstaterar att församlingen behöver ta ställning till frågan om samarbete med någon eller några av de församlingsnära verksamheterna, Dalkarlså folkhögskola, PMU-secondhand, Hannaskolan, Station, Lp m fl.  Frågan är också var vi tänker oss att vi ska vara, renovera, bygga nytt eller förvärva någon befintlig fastighet. Projektgruppen frågar efter visionen. Vilken mötesplats ser vi framför oss? Därför behöver vi be om Guds leding

 Kommunikation – Under sommaren sände vi det sista närradioprogram. Men istället för att lägga ner och upphöra med media för att göra kyrkan och Jesus mer tillgänglig byter vi forum. Under hösten tänker vi starta Livestreaming av Gudstjänsterna, en förbönspodd etc. Därför bygger vi om närradions lokaler så att de anpassas för internetburen kommunikation

 Samarbete med Svenska kyrkan och Umeå kommun för att hjälpa papperslösa och EU-migranter – Under september tar kommunstyrelsen beslutet om en IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap, som i så fall medför att vi får resurser att starta en Möteplats och ett Härberge under tre år. Tanken är då att härbärget skall förläggas till en lägenhet i vår fastighet på Kungsgatan. Återkommer.

 Nya medarbetare – Vi får en ny pastor i Holmsund. Hanna-Maria Holmefur, en av försmalingens Unga vuxna som funnits med i vår gemenskap under flera år anställs med inriktning på församlingsutveckling i Holmsund och Obbola. Hanna-Maria anställs på 50 % Elias Nestander anställs på 50 % som ungdomsledare. Detta för att förstärka det viktiga arbetet att möta tonåringar med evangeliet och deras värde och frälsning

 Sjukhuskyrkan – Den 1 september tillträder Louise Sundkvist tjänsten som frikyrkans sjukhuspastor på Norrlands Universitetssjukhus. I samband med Gudstjänsten den 26 augusti avskildes hon för uppdraget med förbön där också representanter för Sjukhuskyrkans styrelse och samverkansförsamlingarna deltog.

 Lilla Kyrklyftet –  Sakta men säkert har de olika delarna fallit på plats. Söndagsskolans lokaler på Kids har uppgraderats, Lilla salens har fått en barnhörna och nya skärmar och under september kommer kyrksalens nya stora bildskärm upp tillsammans med draperierna som ljuddämpar och
förnyar.

 Ekonomi – Våren inleddes skakigt, men vände och lyfte. Sommaren summeras i nästa nyhetsbrev, men det är förstås både välsignat att vara generös i givandet och viktigt. Tack för att du är med i bön och offer.

En kommentar


  • Lars Jonsson

    Härlig information, härligt när en församling vill satsa framåt för att vinna nya människor för himlen. Vi har en bra ledning i församlingen som vågar steget. Vi som medlemmar står bakom er med er, nu går vi !!!

    augusti 29, 2018

Lämna en kommentar


Namn*

Email(publiceras ej)*

Hemsida

Din kommentar*

Skicka kommentar

Copyright © pingst Umeå