Ekonomisk utmaning inför årets sista kvartal

Så här i övergången från sommartid till vintertid vill jag säga några ord om församlingens ekonomi.

Vår ekonomi gick starkt under årets fem första månader.
Vi hade glädjen att ändra fram till sommaren rapportera om högre intäkter än målet.
Under årets tre sommarmånader har vi sett betydande nedgångar i intäkter, framförallt insamlingar.
Vi ligger tom Augusti med en måluppfyllelse på 97,1% att jämföra tom Maj månad på 108%. (100% är = budget)
I konkreta siffror har våra genomsnittliga insamlingar sjunkit från 358,000kr per månad tom Maj, ned till 325,000kr per månad tom Augusti.
Utöver dessa intäkter tillkommer verksamheten i Holmsund vars siffror saknas i skrivande stund men kommer i information längre fram.
Det är de väsentligt lägre insamlingar under sommarmånaderna som dragit ned snittet så pass mycket.

Vi har årets sista kvartal att tillsammans göra krafttag för att vända detta.
Under kvartal 4 ska vi också utforma budgeten för nästa verksamhetsår.
Vi har kostnadsmässiga utmaningar framför oss i en församling som vill mer och ser expansion och rörelse framåt med nya mål att nå.
Tänker att vi med Herrens ledning och en tro på tillväxt inom många områden når ett positivt ekonomiskt resultat när vi summerar per den sista December.
Trots nedgången håller vi fortsatt god ordning på ekonomin och vet vad vi har och hur det är.
Tänk vad många medfinansiärer vi är i församlingsbygget!

Med tro på Guds rika välsignelser till var och en i församlingen

Ola Lindström, ekonomiansvarig

 

 

 

Copyright © pingst Umeå