Församlingsekonomi

Nytt år, nya möjligheter och utmaningar.

Nu till dagens datum, i skrivande stund 2019-01-28 kan vi med stor säkerhet slå fast hur vi klarat fjolårets insamlingsmål på 335,000kr per månad för Centrum. Vi missade helåret tom 2018-12-31 med ynka 10,000kr. Vi höjde målet i början av 2018 som många hört. Vi låg efter under en stor del av sommaren och hösten men vi nådde det så när som på 10,000kr till slut. Det kan vi vara stolta över!

Bokslutsarbetet för 2018 står för dörren och det kommer att pågå under vintern och in på vårkanten.

Vi har samtidigt vänt blad till detta verksamhetsår med ny budget på bordet och insamlingsmål antagna.

Den budget som ligger på bordet nu är denna: Budget2019

Församlingen tog besluten vid Årshögtiden 2019-01-20 om två olika insamlingsmål.

Att höja det månatliga målet för våra insamlingar till 350,000kr för Centrum.

Att nå målet om ”en andra miljon” till projektet för Framtidens Mötesplats.

För dessa två viktiga mål så finns det nu två olika foldrar att komma ihåg:

En med grönt färgtema som heter ”För din församling 2019”.

Denna folder utmanar oss i vårt månatliga givande med kontinuitet under året. På baksidan av denna folder finns en uppställning som visar exempel på hur vi kan nå målet med en separat uppställning för 350,000kr per månad för Centrum respektive 50,000kr per månad för Holmsund.

En med gult färgtema som heter ”För framtidens Mötesplats 2019”.

Denna folder är i likhet med fjolårets process avsedd att utmana oss i vår gåva för satsning på att bygga upp grundplåten för Framtidens Mötesplats.

Vi tror på det mål vi beslutat som församling, ”en andra miljon 2019”.

Dessa foldrar finns att få vid infodisken i kyrkans entré eller att ladda ner via nedanstående länk och skriva ut.

Folder: Din församling 2019

Folder: Framtidens Mötesplats 2019

Betänk och be den egna bönen över dessa mål, fyll i foldrarna, behåll den ena delen som en påminnelse under året och lämna den andra i kollektbox på en Gudstjänst inom kort eller posta den till kyrkans expedition, alternativt scanna in den och mejla. Gör det på det sätt som känns bäst och passar Dig.

Med tro på Guds välsignelser över vår församling för 2019

Ola Lindström, ekonomiansvarig

Lämna en kommentar


Namn*

Email(publiceras ej)*

Hemsida

Din kommentar*

Skicka kommentar

Copyright © pingst Umeå