Församlingsinformation

Bön för 2019 – 6 januari

Som kyrka står vi inför många stora utmaningar.

Det kristna tron i Sverige är ifrågasatt. Helst ska den inte finnas i det offentliga rummet. Kyrkan är bra så länge kyrkan håller sig till sociala frågor, men om vi visar vår tro och vågar påstå att den svarar på de stora existentiella frågorna är det ”stopp och belägg”. Utmaningen för oss är att våga stå för vår tro utan att vika ner oss och utan högmod.

Generationsfrågan är en utmaning. Vi vill ju vara alla generationers kyrka. Gud är ju en Gud för alla åldrar. Här är utmaningen att vara generös och klok. Samtidigt. Unga behöver se värdet i de äldre och äldre behöver öppna upp för unga. Genom bön och förbön kan vi räcka varandra händer och bli ett exempel för världen

Integrationsfrågan är en utmaning. Den unga kyrkan i Rom eller Korint var mångkulturell. Där fanns slav och fri, jude och grek, kvinna och man, sida vid sida. Olika kulturer kunde samsas när Jesus var i centrum

Den existentiella ohälsan är en utmaning. Både i kyrkan och i samhället är det många som mår dåligt och far illa, särskilt unga. Nu samlas vi till bön om hälsa och kärlek till den som kämpar. ”Om en lem lider lider också alla de andra”.

Alla som inte hört. De onådda och de mest utsatta. Vår kallelse är att ta med evangeliet till jordens yttersta gräns. Utmaningen är enorm. Utan helig Ande är det omöjligt, men med tro på löftet om kraft från höjden blir det möjligt.

Kafé Station I en allt mer konkurrensutsatt bransch för caféer i centrala Umeå ber vi för vår verksamhet.

Så har vi fastighetsfrågan, som ju egentligen är mycket mer. Vi vill ju ”Samla för att Sända”. Vi vill en mötesplats som sätter Jesus på kartan i vår stad och vår region. Därför behöver vi be om Guds tilltal att vi kommer rätt.

Att vara kyrka är också en ekonomisk utmaning. 2018 påbörjade vi insamlingen till Framtidens mötesplats. Över 900 Tkr har samlats in samtidigt som vi håll ställningarna i basverksamheten. Inför 2019 finns ett högre mål. Därför ber vi till Gud om välsignelse och kärlek till Guds verk.

Vi drömmer vom tillväxt. Tänk om vi under 2019 skulle få välkomna 100 nya människor in i Pingst Umeå.

Därför samlas vi till bön varje vecka med fokus på den första söndagen i januari. Vi ber om ett välsignat nytt år.

Tider för bönedagen

07.00 Bönemorgon
10.30 Enklare fika
11.00 Bönegudstjänst med nattvard

Copyright © pingst Umeå