Församlingsinformation

Mars månad kan vara alldeles underbar. Solen värme. Dagsmeja och vårvinter. Mars är också bokslutets tid i församlingen. Med nyhetsbrevet följer Årsberättelse som summerar 2018 och en kallelse till administrationsmöte då förra året skall summeras rent ekonomiskt. Det ser faktiskt bättre ut än 2017. Detaljerna får dock vänta tills bokslutet är klart. Det kommer finnas tillgängligt i kyrkan och på hemsidan.

Samverkan med Dalkarlså

Som framgått i lokala media kommer Dalkarlså folkhögskola att flytta sitt säte och huvuddelen av sin verksamhet in till Umeå. Målet är en sammanhållen folkhögskola som kan betjäna församlingsrörelsen och samhället ännu bättre. Ett första steg var etableringen på Ålidhem och nästa steg nu är flyttning av musikutbildningarna till residensets bottenvåning. Där kommer det också finnas plats för ALT, vilket gör att kursrummen och kontoren i kyrkan kan användas för andra verksamheter.

I samband med Dalkarlsås flytt har församlingen fått en fråga om samverkan. Dalkarlså vill gärna ordna internatliknande studentboenden för sina deltagare. Därför har frågan kommit om församlingens exp. kan återställas till lägenheter och användas som boende för studenter. Förutsättningen är då att församlingens expedition kan inrymmas i Residenset. Det skulle ge mer ändamålsenligt kontor, bättre arbetsmiljö för personal, och handikappanpassning för besökande samt ge oss en möjlighet att prova samverkan. Rent ekonomiskt är det klokt. Inkomsterna för studentboendet bör täcka kostnaderna för en expedition där. Styrelsen är positiv och utreder nu frågan. Mer information kommer.

Lokalfrågor

Samtidigt som vi jobbar med frågan om Framtidens mötesplats underhåller vi de lokaler vi har. Lilla kyrklyftet som gett oss ett lyft i söndagsskolan, bönerummet och kyrksalen är i det närmaste klart. Det blev lyckat och till en lägre kostnad än beslutade 150 Tkr. Stort tack till Sara Hermansson som projektlett och till alla härliga hantverkare och uppfinnare som löst utmaningarna med bravur.

Närradiostudion blir nu musik och mediestudio. Det beslutades i höstas att när närradions verksamhet lades ner så ska vi behålla studion, men använda den till annan verksamhet. Det innebär att våra sångare och musiker och vår kommunikationsgrupp under våren kommer få tillgång till ett rum där man kan öva och spela in poddar, redigera inspelningar etc. I samarbete med Bilda, som lovat ställa upp med PA (ljudanläggning) och egna krafter kommer det bli möjligt.

Men det kommer också bli ett rum utanför studion som både kan användas på söndagarna för söndagsskola och som en lite grupprum.

Under tiden som detta görs i ordning får vi ha fördrag med röran som blir när man river ner väggar och bygger upp nya.

Personal – Medarbetare – Information

Rebecka Enström, administratör: Under våren kommer Rebecka Enström att vara tjänstledig för studier. Rickard Gustafsson vikarierar på ekonomin och Birgitta Bengtson på den administrativa delen.

Mateusz Nowicki, ungdomspastor har varit sjukskriven sedan i december men är nu tillbaka på deltid. Hanna-Maria Holmefur vikarierar tills vidare i ansvaret för Hemgrupper och Unga vuxna. Elias Nestander vikarierar i ansvaret för Ungdomsarbetet.

Linda Arctaedius, barn- och familjepastor som varit ledig och sjukskriven sedan i början av januari är tillbaka på 50 %. I hennes uppgifter har volontärer täckt upp.

Låt oss be för våra anställda medarbetare och deras familjer.

Servicegrupper

I kyrkan har vi flera servicegrupper som fixar fika och städar. Varje grupp har ansvar för detta var 14:e vecka. Vi är i stort behov av fler volontärer i våra grupper! Kontakta expeditionen om du vill vara med. Du behövs!

Copyright © pingst Umeå