Församlingsinformation Maj 2019

Församlingsinformation

Efter en eftermiddag tillsammans med Alphadeltagarna åkte jag hem gripen. Att se hur evangeliet berör, hur enskilda sakta men säkert våga öppna hjärta och ge Gud tillträde är så vackert. Det sådana händelser som ger livet mening. Jag vill påminna om det nu när jag tar dig med till lite info om församlingens verksamhet. Det är människans möte med Gud som är det viktigaste. Det är för det som vi skapar mötesplatser och verksamheter.

Församlingens expedition blir kvar på Kungsgatan 

”När Gud stänger en dörr, öppnar han ett fönster”. Som vi berättat tidigare skall Dalkarlså folkhögskola flytta sitt säte och huvuddelen av sin verksamhet in till Umeå. Målet är fortfarande en sammanhållen folkhögskola som kan betjäna församlingsrörelsen och samhället ännu bättre. Ett första steg var etableringen på Ålidhem och nästa skulle varit att flytta musikutbildningarna till Residensets bottevåning, där det också skulle funnits plats för ALT. Det skulle i sin tur gjort att kursrummen med mera i kyrkan kunnat frigöras för andra verksamheter. 

Nu blev det inte så. Riksantikvarieämbetet som ansvarar för Länsstyrelsens historiska lokaler sa nej till den ventilation som var nödvändig för verksamheten. Det gör också att idén om att bygga om församlingens exp. till studentboende och i kontorsflytten till Residenset inte heller kan genomföras. Vi beklagar naturligtvis men tänker att iden om samverkan ändå var bra. Kanske finns det andra möjligheter? Följetången fortsätter…

Fratidens möteplats – Samverkan med Dalkarlså folkhögskola

Efter 10 månader av utredande fattade vi som församling ett inriktningsbeslut om att öppna dörren för; en ny lokalisering, att realisera samtliga fastigheter i centrum om det behövs som en del i investeringen för en ny möteplats, men också för att samverka med någon eller några av de församlingsnära verksamheterna. Dessutom sa vi att vi vill hålla samman, att vi vill ”samla för att sända”.

Med det beslutet i ryggen bestämde sig församlingens ledning för att utreda samverkansmöjligheter med Dalkarlså folkhögskola. Det var den verksamheten som vi uppfattade kunde ha flest samverkansmöjligheter. Vi bestämde oss för att jobba fram ett värde- och visionsdokument för att se om det finns det en tillräckligt stor gemensam värdegrund för ett nära samarbete mellan Pingstskolorna och pingstförsamlingarna i allmänhet och mellan Dalkarlså folkhögskola och Umeå Pingst i synnerhet? Om det går att forma en gemensam vision för framtiden? samt, i så fall, ta reda på styrkorna/svagheterna och möjligheterna/hoten.

Församlingsledningens slutsats: 

  • Det finns en värdegemenskap och en vision som bär både på individ- och på samhällsnivå.
  • Det finns en stark synergieffekt och utvecklingspotential genom överlåtelse och samverkan
  • Det är en utmanande möjlighet värd att pröva

Självklart finns det frågor kvar. Samverkan får inte ske på bekostnad av församlingens frihet att förkunna evangeliet eller vara sig själv. Vi beslutade dock att gå vidare i processen. På kommande församlingsdag den 5/5 kommer tankarna att utvecklas mer.

Administrationsmöte

På administrationsmöten 2017 satta vi som församling upp målet att bokslutet 2018 skulle vara i balans. Gemensamt satte vi upp ett högre insamlingsmål och som styrelse beslutade vi att v ara extra noga. När vi så summerade 2018 kan vi kostatera att det blev som vi hoppats i kärnverksamheten. Insamlingarna nådde målet. Vi ökade och klarade av alla utgifter, så även några investeringar. På fastighetssidan gick vi också ihop, dock konstaterar vi att vi står inför omfattande underhåll både på Uller på Kungsgatan och på Ägir (stationshuset).  Kärnverksamheten det vill säga, kostanden för verksamhet, anställda medarbetare och fastigheter gick ihop med ett visst överskott på drygt 200 Tkr. 

Tyvärr klarade vi inte av omställningen av Kafé stations verksamhet under 2018. En ny verksamhetsledare anställdes som bara efter 3 månader fick ett annat erbjudande och valde att lämna och ersattes av Erika Danielsson som nu börjat komma in i arbetet. Det fördröjde dock möjligheten till nödvändiga förändringar att de inte fick genomslag förrän under första kvartalet 2019. Ekonomiskt blev därför 2018 också negativt för Kafé Station. Därför ligger nu förslag om en större förandring. Förhoppningsvis kan mer info lämnas den 5/5

Vår samarbetsbutik PMU-secondhand fick en ny butikschef. Göte Burström gick efter förtjänstfullt arbete i pension och Samuel Nilsson tog vid. Verksamheten fortätter utvecklas positivt. Cirka 1,2 miljoner kunde frigöras för mission och bistånd varad 50 % förmedlades genom Pingst i Umeå.

På administrationsmötet valdes också en ny styrelse. Ola Lindström och Annika Thoor lämnade efter sina mandatperioder. Myrtle Nestander nyvaldes till vice ordfröande och Leif Nyman fortätter ett år till som ordförande. Ny ekonomiansvarig blev Johanna Ragnarsson. På mötet föreslogs också  att Ola Lindström skall avskiljas som ny församlingsledare med inriktning på kommunikation och projekt. 

5/5 Ett viktigt församlingsmöte

Direkt efter Gudstjänsten och kyrkkaffet kommer ett viktigt möte. Mer info om samverkan med Dalkarlså. Dessutom Q&A med Ulrik Josefsson Utbildningsansvarig på Pingst.

Varma i Kristus /

Ulf Sundkvist
Föreståndare

En kommentar


  • Åke Staffan

    Vad betyder Q&A???

    april 29, 2019

Lämna en kommentar


Namn*

Email(publiceras ej)*

Hemsida

Din kommentar*

Skicka kommentar

Copyright © pingst Umeå