Start för härbärge och mötesplats

Nu är det klart. Den 1 oktober inleds Pingstkyrkan både ett natthärbärge och en mötesplats för utsatta i Umeå tillsammans med Umeå kommun och Umeå pastorat. Natthärbärget placeras i Pingstkyrkans lokaler på Kungsgatan.

Nu väntar en kall höst och vinter och vi vet att det finns många hemlösa EU-migranter och andra i Umeå. Därför känns det fantastiskt att vi kan göra detta tillsammans med Umeå kommun och Umeå pastorat för att hjälpa utsatta individer, säger Ulf Sundkvist, pastor och föreståndare i Pingst Umeå, som är en av initiativtagarna till projektet.

Precis som i många andra städer i Sverige finns utsatta EU-medborgare som söker jobb eller tigger om pengar. Det är personer som lever i fattigdom och som söker en möjlighet att försörja sig själva och sina familjer.

Målgruppen för verksamheten inom detta partnerskap är utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Umeå. Verksamheten riktas också mot utsatta personer som vistas i Umeå men som inte har svenskt personnummer och inte är folkbokförda i Umeå och som därmed inte heller omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet.

Sedan 2014 har antalet utsatta EU-medborgare som befinner sig i Umeå varierat. Gruppen är rörlig och det finns inga indikationer på att tillströmningen minskar.

Mötesplatsen som kommer att finnas i församlingsgården på Skolgatan ska hjälpa till med att tillgodose basala behov, som dusch och tvätt, och vara ett stöd i kontakten med sjuk- och tandvård samt med en del myndigheter. Mötesplatsen kan också bli ett nav för ideella och föreningar som är engagerade och kan därmed informera om vilket stöd som går att få hos civilsamhället.

En önskan är också att Mötesplatsen kan erbjuda möjlighet till arbetsträning, extrajobb eller dylikt samt ge möjlighet till existentiella samtal för att bidra till existentiell hälsa.

Det akuta natthärbärget på Kungsgatan kommer att vara öppet året runt och erbjuda sängplats för åtta personer. Natthärbärget vänder sig till vuxna och ska ses som en tillfällig lösning för att undvika att en person ur målgruppen lider nöd när det saknas andra boendelösningar.

  • Vi tänker oss också att vi ska få en interaktion mellan natthärbärgets personal och volontärer samt mötesplatsen exempelvis via gemensamma arbetsplatsträffar så att regler och värderingar kalibreras på bästa sätt, men också för att kunna möta målgruppernas behov, säger Ulf Sundkvist.

 

Han ser samarbete som nyckeln till framgång för projektet som helhet och den kristna värdegrunden som en förutsättning för engagemanget.

  • För kyrkorna är detta arbete starkt knutet till bibelns ord om alla människors lika värde oberoende av funktion, religion, etnisk tillhörighet, ålder eller kön. Det knyter också an på ett bra sätt till pingstförsamlingens mål, ett förvandlat liv och en förvandlad värld, säger Ulf Sundkvist.

 

Avtalet mellan parterna gäller under perioden 2018-10-01 till 2020-12-31 och finansieras av Umeå kommun med 536 000 kronor för 2018, 1 887 000 kronor för 2019 och 1 906 000 kronor för 2020.

Vill du se avtalet i sin helhet, kontakta: info@umea.pingst.se

 

2 Kommentarer


 • Lars Jonsson

  Det här är ju verklig kristendom, härligt med detta samarbete mellan kommun och kyrka.

  september 28, 2018
 • Äntligen ett agerande för att hjälpa hemlösa. Eu-medborgare, innefattar det även de genom åren hemlösa i Umeå?

  oktober 23, 2018

Lämna en kommentar


Namn*

Email(publiceras ej)*

Hemsida

Din kommentar*

Skicka kommentar

Copyright © pingst Umeå