Vår vision


PMU vill främja utvecklingen av ett livskraftigt och demokratiskt civilt samhälle, där människor i grupp agerar för sina egna och andras intressen, så att människor som lever i fattigdom får ökade möjligheter och att förbättra sina egna levnadsvillkor

Företagsfakta

PMU – Pingstmissionens Utvecklingssamarbete – är en av Sveriges större biståndsorganisationer med omkring 165 pågående projekt i ca 50 länder. PMU arbetar både med långsiktiga utvecklingsprojekt samt med akuta humanitära insatser när naturkatastrofer eller konflikter drabbar fattiga områden. PMU:s arbete finansieras med bidrag från Sida och Echo (EU) samt med egna insamlade medel från enskilda gåvogivare, second hand butiker, församlingar och företag.

Copyright © pingst Umeå