Vår tro

Vi tror…

 • att Bibeln är Guds Ord, att Bibeln går att lita på och att den är tillämpbar i våra liv.
 • på en god och evig Gud som är skapare av allt.
 • att Gud visar sig i tre personer: Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Ande. 
 • att människan skapades god, men att alla syndar, att synden inte bara skadar oss själva och vår miljö utan också vår relation till Gud och hans syfte med våra liv.
 • att Jesus Kristus, som både Gud och människa, kan försona oss med Gud. Vi tror att hans liv ger vägledning, att hans död i vårt ställe och hans uppståndelse ger hopp om frälsning och frihet till varje människa och till hela mänskligheten och skapelsen.
 • att varje människa kan bli frälst genom att ta emot Jesus. Genom omvändelse, tro och dop i vatten, kan våra liva förvandlas och hjärtat fyllas av hopp för tid och evighet.
 • på kraften i gemenskapen med andra som delar tron på Jesus Kristus. Vi tror på den lokala och globala kyrkan, att vi tillsammans kan bidra till en bättre värld där fler får lära känna Jesus.
 • på livet och kraften i den helige Ande, Guds närvaro och att Gud på det sättet vill hjälpa oss att leva ett kristet liv
 • att vår eviga destination, himmel eller helvete bestäms av vår respons till Herren Jesus Kristus.
 • att Herren Jesus Kristus ska komma tillbaka för att döma levande och döda, men också för att återupprätta världen och skapa den himmel vi längtar efter.

  Dessutom så anknyter vi till de stora klassiska trosbekännelserna, den Apostoliska och den Niceno – konstantinopolitanska​ samt till Lausannedeklarationen och Manilamanifestet​. Läs mer om kyrkan här.