Kids Läger


Kids Läger

Under året ordnar vi läger. Våra läger brukar vara fyllda med Gud, goda vänner, gemenskap, god mat, roliga aktiviteter och glädje. Välkommen att följa med!

Lägren annonseras separat med anmälan på församlingens hemsida och sociala media.

Copyright © pingst Umeå