Internationella grupper


Församlingens arbete bland invandrare bedrivs väsentligen genom de tre invandrargrupperna Burundigruppen, Emanuelgruppen och Finska gruppen.

Grupperna har kontinuerlig mötesverksamhet i församlingens lokaler. De två senare grupperna sänder även närradio på tigrinja, amarinja respektive finska.

Copyright © Dandelion by Pexeto