Själavård


 Samtal med någon som lyssnar 

U

nder olika perioder i våra liv kan det uppstå saker som är både svåra och tuffa. Det är både mänskligt och naturligt. Att fundera över livets mening är också en naturlig del av att vara människa. Vi tror att det kan vara värdefullt att få dela tankar och svårigheter med en medmänniska som lyssnar och tar oss på allvar.

I Pingstkyrkan finns ett själavårdsteam som vill möta dig i samtal och vara ett stöd för dig en bit på din livsvandring. Om du önskar förbön kan vi också be för dig i samband med samtalet.

Alla själavårdare har tystnadsplikt.

Samtalet stannar mellan dig, Gud och den som lyssnar.

Tid för samtal bokas genom kontakt med församlingens expedition. Ring 090-141010 eller skicka e-post till samtal@umea.pingst.se. Församlingens administratör Rebecka Enström tar emot ditt samtal och din e-post och förmedlar kontakt med en ledig själavårdare.

Samtalen är kostnadsfria.

Välkommen att höra av dig!

 

Vårt själavårdsteam

Copyright © pingst Umeå