Huvudet fullt

Published by Johnny Edorsson on

När jag skriver dessa rader så känns mitt huvud totalt fullt. Tankarna far hit och dit. Det är svårt att sortera, lägga det på rätt plats.
Under november månad så har vi ett tema i Pingstkyrkan Holmsund ”Jesus kommer” vilket upptar min tanke ganska mycket. Vidare så händer det stora saker i familjen som man måste ta sig an. Du känner säkert igen dig om du tänker efter. Jag är nog tyvärr ej ensam.
Men mitt i den här villervallan så tonar en bibelvers upp lite nu och då i min tankevärld.
Jesus säger så här i Johannesevangeliet kapitel 14 verserna 27 – 28
”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag.”
Friden överväger mitt i allt.
 
Johnny Edorsson

Kategorier: Blogg