PLU, En dag av tillbedjan, lovsång, undervisning och gemenskap

Published by Linda Arctaedius on

Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar – och de är många – utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp… 1 kor 12:12                                          

På lördag är det dags för utbildningsdag två av PLU – Pingst Ledarutveckling, Nolia.  Drygt 500 ideella ledare från Norrlands Pingstkyrkor samlas för att lyfta namnet Jesus. En dag av tillbedjan, lovsång, undervisning och gemenskap. Utbildningen som sträcker sig över två år är uppbyggd på gemensamma föreläsningar och fem olika spår -inriktningar: Leda och styra, Mission, Andligtjänst, Under 20 och Kreativkommunikation. Genom att samlas till denna undervisningsdag lär vi oss som människor och ledare att växa, utvecklas och förbättra våran tjänst i våra olika församlingar. Vi utbyter erfarenheter och knyter viktiga kontakter och vänskapsband genom att vi får träffa andra ledare i från olika församlingar, och samarbetsmöjligheter uppstår. Guds evangelium är det samma från evighet till evighet, men samhället förändras och generationsskiften pågår.  Många församlingar i Norrland står inför stora förändringar och därför också nya möjligheter.  Gud har skapat församlingen så att varje medlem i den är viktig, på lördag träffas Guds Pingstförsamlingar i Norrland, och tillsammans hjälper vi varandra.  Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra.  Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 1 kor 12:24

 

Ni som går utbildningen är varmt välkomna till Pingst Ledarutveckling Nolia. Vi börjar dagen 9:00. Om du inte går PLU uppskattar vi om du är med oss i bön.

Allt Gott/ Linda Arctaedius  

 

Kategorier: Blogg