Vi vill vara en Missionell Kyrka

Published by Linda Arctaedius on

 

Om du har besökt våra Gudstjänster under de senaste veckorna så har vi talat om den missionella församlingen. Att vår kyrka vill vara en missionell kyrka. Men vad betyder det och vad är mission?

mission medeltidslat. mi´ssio ’avskickande (av sändebud) en verksamhet i avsikt att vinna och stödja nya efterföljare till Jesus Kristus.

Vi har också pratat om missionsbefallningen, vad är det då? Missionsbefallningen eller dop- och missionsbefallningen är avslutningen i Matteusevangeliet där slutorden från Jesus lyder:

 

 Gå därför ut och gör alla folk till   lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär   dem att hålla alla de bud jag har gett er.

Missionsbefallningen startade lärjungarnas verksamhet och fick dem att gå ut och sprida sin lära och bilda församlingar runt hela Medelhavet (om detta berättas bl.a. i Apostlagärningarna: ”Guds ord hade framgång och spreds alltmer” (12:24). En sådan spridning kallas mission eller sändning (jfr. Johannesevangeliet 20:21).

Pingstkyrkan i Umeå vill vara en missionell kyrka. Vad betyder det? En missionell kyrka berättar om Jesus för sin närmiljö på ett relevant sätt för sin tid och i sin kontext. Förut så använde man begreppet inre mission, istället för  det för en del nya uttrycket missionell kyrka. Benämning inre mission syftar på evangelisation inom det egna landet och är motsats till  yttre s.k. fjärrmission, som är mer vanligt att man talar om dvs. att man åker iväg till ett annat land.

Att vara en missionell kyrka kommer direkt från Gud själv, den klassiska läran MISSIO DEI, handlar om Guds mission, eller Guds utsändning, och den kan man läsa om i bibeln. Nämligen att Gud fadern sänder Sonen och Anden in i världen, och att Fadern, Sonen och Anden sänder kyrkan in i världen för världens skull. Med andra ord så är mission en del av Guds natur, som också inkluderar oss, dig och mig. Vårt önskan att vara en missionell kyrka är ett uppdrag som kommer från Gud. Det är en personlig kallelse till var och en av oss. En kallelse som Både Sonen och Anden också har fått, och som de är utskickade på uppdrag av Gud att utföra. Vår Kyrka, du och Jag, vi är alla med, vi är inkluderade i samma uppdrag.

Hur gör vi då för att vara en missionell kyrka? Genom hemgrupper delar vi livet och vardagen med varandra, för våra hem är dörren till vår Kyrka. Vi sätter Jesus i centrum för allt vi gör och vi bygger all vår verksamhet på Bibeln, som är Guds Ord. Vi vill att våra verksamheter skall få vara mötesplatser, där vi får möjligheter att lära känna människorna i Umeå, och de får lära känna oss. Vi vill leva våra liv så att andra vill lära känna Jesus. Den Missionella kyrkan är som kyrkan alltid har varit, utsänd på uppdrag, att sprida evangeliet, de goda nyheterna om Jesus Kristus. Umeå är vår stad där vi tjänar Gud, här är vi inre missionärer på den plats där vi bor. I vår stads kulturella kontext vill vi berätta om Jesus Kristus evangelium för Umeborna. Genom kärleksfullt tjänande försöker vi vara Jesus händer och fötter, redo och tillgängliga för att välsigna människorna i Umeå, och svara på Umebornas behov genom att älska människorna i vår stad!

Under våren kommer våra pastorer att predika mer om den missionella församlingen, det blir undervisning som du inte vill missa, välkommen att vara med på våra Gudstjänster, varje söndag kl 11:00.

 

Kategorier: Blogg