Gigantiska giraffer….

Published by Lennart Holmner on

En morgon när jag var på väg in till Pingstkyrkan – jag bor i det undersköna Holmsund! – påmindes jag om vad som händer i Umeå. Från Kyrkbron kunde jag räkna till 8 enorma byggkranar som reste sig mot himlen. De var som gigantiska giraffer, sträckte sina halsar för att hitta nåt ätbart i träden…..från väster till öster stod de där med jämna mellanrum. Det kan ju tolkas på flera sätt, jag är medveten om det. Ett tecken på framåtanda och framtidstro, full fart. Eller stora överdådiga planer, pompöst och skrytsamt. Nåväl, i allt byggande är det absolut nödvändigt med rätt grundläggning. Blir den dålig, blir hela bygget därefter. Eller som min pastorskollega sade i ett annat ämne: ”Om du börjar knäppa västen fel, blir det fel hela vägen!” Jesus talar om vikten av rätt grund. I ett av sina tal, vi brukar kalla det för Bergspredikan, säger Jesus : ”Den som hör mina ord och handlar efter dem, liknar en förståndig som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte , eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör mina ord och inte handlar efter dem, liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.” Matt.7:24-27

Vi tror att Jesu ord är högst relevanta idag! Vi vill gärna berätta om detta i våra gudstjänster och samlingar. Du är välkommen att höra mer. Varför inte gå den ALPHA-kurs som startar den 30 januari på vårt KafeStation kl 18? En grundkurs om den kristna tron. Förmodligen en av de mest angelägna kultursatsningarna detta nådens kulturhuvudstadsår 2014!

I all ödmjukhet, Lennart Holmner

Kategorier: Blogg