Sändare Sökes !!!!

Published by Fredrik Bengtsson on

För elallergiker är alla de sändare vi omges av ett problem då man upplever att de elektromagnetiska fälten påverkar hälsan negativt. Har du tänkt på hur mycket sändning som pågår runt dig? Förr var det ju mest radiovågor från avlägsna kortvågssändare och sedan lokala FM- och närradiosändningar. Dessa har nu fått konkurreras av både marksänd och sattelitsänd TV. Vi går dessutom runt med personliga sändare för både 3G och 4G, och många har skaffat egna hemsändare i form av WiFi routers som helst ska täcka alla hörn av bostaden.
Budskapen som sänds är naturligtvis högst varierande, allt ifrån intima kärleksförklaringar till grova våldsskildringar och de mest vedervärdiga övergrepp. Inte bara den elektromagnetiska strålningen kan upplevas som hälsovådlig utan det budskap som vi sprider kan göra skillnad för våra medmänniskor, ibland mellan död och liv. I valtider sänds mycket av politiska budskap som hävdas kunna göra skillnad, men visst kan andra budskap vara än mer viktiga för oss personligen?
För oss som kyrka är detta centralt, för Gud har visat sig vara en suverän sändare!
– Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Joh 3:17
-Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Joh 14:26
-Jesus sade till dem ….. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Sedan andades han på dem och sade: ”Ta emot helig ande” Joh 20:19-22
Vad är det då som Gud sänder och vi får vara med och sända?
Jag älskar beskrivningen av Jesus i Hebreerbrevet 1:3 :
– han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden.
Därför är vi en missionell församling, inte bara en kyrka som samlas, utan även en som sänds och sänder Guds härliget och Hans Ord som ger hälsa och liv till oss och våra medmänniskor!

Kategorier: Blogg