ÄLSKA NORRLAND!

Published by Lennart Holmner on

 
Sitter i skrivande stund i Aggösundet, en lägergård tre mil norr om Örnsköldsvik. Om jag lyssnar lite hör jag hur havsvågorna rullar in mot land. Det börjar bli höst, men vädret tillåter att jag sitter ute och skriver. Vi är ca 75 personer samlade här, från Sundsvall i söder till Kalix i norr. Pastorer och övriga församlingsledare från olika pingstförsamlingar i Norrland. Vi samlas till samtal om utveckling, tillväxt, analyser om nuläget och vägar framåt för våra församlingar. Frågor som på ett sätt är likartade för föreningar, företag, organisationer och kyrkor. Ändå vill jag påstå att detta är något speciellt. Jag tror att kyrkan har ett unikt uppdrag i världen, i Sverige, i Norrland – i Umeå! Jag tror att orden från Jesus, tvåtusen år gamla, är aktuella och sanna också idag: ”Älska Gud och älska din medmänniska.” Alla människor behöver relationer, gemenskap. Gud har lagt detta i våra liv, det är några av våra grundbehov. Jag har dessa dagar fått flera fantastiska berättelser – platser i Norrland där kärleken till Gud och människor har fått kyrkor att blomstra och växa. Men också berättelser om arbetslöshet och utflyttning, kyrkor som ser ungdomar flytta till städerna för studier och arbete. Vi som bor i Umeå får ta emot tusentals nya människor varje år. Det innebär också en stor utmaning för oss som kyrka! Vi vill vara en missionell kyrka – det innebär att vi tror att vi har ett uppdrag att berätta om Guds kärlek, att älska människorna i Umeå! Därför är det med ödmjukhet och stolthet jag hälsar dig välkommen till Pingstkyrkan i Umeå. Kanske på en gudstjänst, kanske på Station19.30, en samling för unga vuxna lördagkvällar på Kafe Station, kanske en Alphakurs som berättar om vad den kristna tron handlar om…..eller något annat som jag av utrymmesskäl inte kan nämna. ”Älska Norrland” är ett begrepp som vi försöker leva upp till, utan att bli provinsiella eller interna. Dessa 75 personer kommer att åka hem med detta gamla, men aktuella uppdrag i sitt hjärta. Jag hoppas du ska märka det i mötet med oss i Umeå också!
Välkommen till Pingstkyrkan!
Lennart Holmner

Kategorier: Blogg