DU ÄR VÄRDEFULL

Published by Nils Ulander on

Ett av Jesu mest uppmärksammade tal har fått namnet ”bergspredikan”. Många känner till denna predikan, medan andra citerar dessa visdomsord utan att veta, att källan är just ”bergspredikan”. Ett välkänt citat från detta tal är: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.” Matt. 7:12

 Idag ser vi med förfäran hur människans värde skrivs ner i många sammanhang, även i vårt älskade fosterland. Villkoren blir allt bättre för de som redan har det bra, medan de sämst ställda ofta får ta smulorna från de rikas bord.

I bergspredikan lyfter Jesus fram det unika med människans värde. En enda människa har ett stort värde inför Gud. Jesus särbehandlade inte de sämst ställda. Människovärdet var konstant högt för alla, oavsett ålder, kön eller etnisk tillhörighet. Alla får plats i det Rike som Jesus representerar. Ingen diskriminering på grund av sjukdom eller medfödda handikapp. Så här beskriver Jesus sin syn på människan i sin predikan på berget. ”Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de?” Matt 6: 26

Jesu människosyn bygger inte på vad vi kan prestera. Han värderar oss inte heller efter vilka arvsanlag vi har. Hälsa, ålder, utbildning eller produktivitet ligger inte heller till grund för Jesu bedömning av oss. Jesus värderar oss för vår egen skull. Vi är en människor. Skapade till Guds avbild.

 Vår församling vill att Jesu människosyn skall märkas i vårt dagliga arbete. Vi tror att det är viktigt att alla får plats i vår gemenskap oavsett om de kommer som flykting från ett krigshärjat land eller har åkt ända från Rumänien för att tigga för sin överlevnad. Jag är glad för att så många i vår församling lägger ner mycket tid och kraft på att hjälpa rumänska Romer, HIV-drabbade barn i Tanzania och handikappade barn i Kongo DR, för att nämna några exempel. Vill du också vara med? Det finns plats även för dig. Du är värdefull!

 

 

Kategorier: Blogg