Från Holmsund ut i hela världen

Published by Nils Ulander on

Tänk dig tillbaka till början av 1920-talet. Holmsund var en egen kommun, Holmsunds landskommun. En ung värnpliktig soldat från K-4 i Umeå (K-4 var på den tiden ett regemente i Umeå) knackade på lillstugan hos familjen Sandberg i Holmsund. Soldaten var inte krigisk utan kom med fridens och fredens budskap. Han önskade nämligen att tillsammans med några vänner ha ett stug-möte hemma hos Sandbergs. Det mötet slutade med förbön för några som ville bli frälsta och där kunde man ana det lilla embryot till den församling som skulle bildas i Holmsund, december 1925, och som numera heter Pingstkyrkan Umeå.
Vi vet inte vad de 11 personer som bildade Sionförsamlingen i Holmsund (som den hette då) tänkte om framtiden. Men vi inser att även om de hade stor tro och var positivt lagda, kunde de inte i sin vildaste fantasi ana vad denna församling skulle få betyda för grannkommunen Umeå, Västerbotten, Norrland, Sverige och många länder utöver världen.
I slutet av 2015, kunde vi alltså se tillbaka på 90 år som församling. Från församlingens födelse i Holmsund till idag, har vi önskat vara en missionell församling. Holmsund-Umeå med omkringliggande områden har varit församlingens huvudsakliga missionsfält och varje enskild medlem har setts som en missionär, med uppdrag att med ord och handling föra ut det glada budskapet om Jesus. De flesta har varit ”missionärer” här i vårt geografiska närområde, men församlingen har under åren som gått också skickat ut många missionärer till andra delar av världen.
I december 2015 hade vi som församling glädjen att närvara på Ersboda Folkets hus, när vår församlingsplantering Christ For People, blev en egen församling med namnet Christ Church. Det känns spännande, att samma år som vi firar 90 år som församling, får vi också glädjen att se en ny församling bildas utifrån moderförsamlingen.
Vi vill som församling, med Guds hjälp, fortsätta att vara en missionell församling i världen.
…..och jag är övertygad om att han som börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag. Fil. 1:6

Kategorier: Blogg