Från hjärta till hjärta <3

Published by Fredrik Bengtsson on

Har just landat på Umeå Airport i ett gnistrande vinterlandskap, efter en omtumlande vecka i Mellanöstern. Över 100 vänner och medarbetare, hälften från Skandinavien och hälften från olika länder i regionen, har ägnat en vecka åt härlig gemenskap, öppna förtroliga samtal om svåra frågor och att fira det goda vi får uppleva i vår gemensamma tro på Gud!

 

I små grupper har vi delat livet, bett, tackad Gud samtalat kring den Bibel som vi gemensamt låter våra liv kretsa kring. Undervisning har strykit under att vi fast olika ör en kropp och har ett uppdrag, att vårt uppdrag är att göra lärjungar samt se såväl människor som samhällen bli förvandlade.

 

Omskakande rapporter om flyktingars situation i området men också hoppfulla berättelser om hur kyrkor gör skillnad, både där och hemma i Skandinavien. Engagerade och professionella människor som arbetar långsiktigt för kvinnors fri och rättigheter. Rörelser för folkbildning och demokrati som mitt i de oroligheter som drabbat stora delar av området, ändå ser möjligheter att vrka för ett bättre samhälle.

 

I allt detta får du och jag vara med o bidra!

Så ta emot en kram o ett par kindpussar som vännerna skickar med som tack!

Från hjärta till hjärta <3

Kategorier: Blogg