Bönen som en möjlighet!

Published by Lennart Holmner on

Brukar du be till Gud? Varje dag, någon gång ibland, när det är riktigt besvärligt och som sista utväg…..? Jag har ingen färsk statistik just nu framför mig, men faktum är att många vänder sig till Gud i bön. Det gläder mig! Jag tror att bön är något ursprungligt, ett behov vi föds med. Denna vecka har vi i kyrkan något vi kallar för ”bönevecka”. Varje kväll kl 19 samlas människor till ca en timmes bön. Det är ett fint tillfälle att i enkelhet samlas, sjunga sånger om bön, lyssna till andras böner, få stämma in med sina egna böner, eller bara vara i kyrkorummet.

Jag citerar ur boken Trons Hemlighet:” Gud skapade människan till gemenskap med sig själv. Hennes törst efter Gud är inte ett primitivt övergångsstadium utan en del av hennes ursprungsnatur. Det är naturligt för människan att söka Gud och leva i gemenskap med honom. Det är onaturligt för henne att leva som om Gud inte finns. Att inte bejaka sin tillhörighet hos Gud är att förneka sin innersta identitet.”

Det förunderliga med bön är att när vi börjar be/söka Gud, så upptäcker vi att Gud redan har frågat efter oss, Gud är den verklige sökaren! Bibelns första fråga är: ”Var är du?” Gud frågar efter människorna, som dragit sig undan av rädsla.

Gud längtar efter att höra ifrån dig. Börja att be, öppna ditt hjärta – och se vad som händer i ditt liv! 

Välkommen till Pingstkyrkan, det är många som liksom du ber, denna vecka finns det flera tillfällen att upptäcka bönen som en möjlighet!

Lennart Holmner

Kategorier: Blogg