LJUSET FINNS, FAST DET INTE SYNS

Published by Johnny Edorsson on

Någon helg före jul så gjorde jag en upplevelse i vår kyrka. ( Pingstkyrkan Holmsund,) Det fanns två ljus som lyste upp så stark. Det var stjärnan och korset. Bilden sitter så starkt kvar.

Jesus säger i Johannesevangeliet ”Jag är världens ljus.”

För mer än 2000 år sedan tändes en stjärna som de vise män hade sett i österns länder.

Drygt 30 år senare tändes ett ljus, då Jesus dör på korset. Tragiskt men ändå ett ljus.

Inte kunde man då se att det var ett ljus, men ändå var det ett ljus för mänskligheten. Försoningens ljus.

Just nu är det svårt att se ljuset på grund av all ondska som florerar runt i vår värld och våra samhällen. Ljuset skyms av så mycket.

Tomas Sjödin berättade som vinterpratare, om solrosen som vrider sig mot ljuset hela dygnet.

Vilken bild, som vi har mycket att lära av.

”Jesus finns fast han inte syns”, sjöng jag när jag var pojk eller kanske var det senare i något lägersammanhang.

Har en bön och längtan inför 2017 att inte Ljuset Jesus ska bli skymt av alla omständigheter som jag lever med. 

”Ljuset ska ej under skäppan stå”.

Kategorier: Blogg