Välsigna eller Kränka

Published by Erik Härgestam on

Samtalet om det fria ordets ställning, rätten att uttrycka sig och sin åsikt, har aldrig varit en sådan brännande fråga som idag. Vad är litterärt, konstnärligt, politiskt berättigat och hån, ren förolämpning?
Verbet kränka är en avledning av det gamla, sällan använda ordet krank=sjuk. Synonymer är ex. vanära, skymfa, förödmjuka, bryta mot, böja. Många nyanser men alla med bitter eftersmak.
Allt för många barn vet vad det innebär att kränka och att bli kränkt. De digitala redskapen har dramatiskt ändrat perspektivet. Ungefär som i dagens s.k. moderna(?) krig; Jag ser inte min motståndare öga mot öga. Hon eller han är ett neutrum, nästan en spelkaraktär.  Är det likadant eller värre bland oss vuxna?  
Att hälsa på någon har alltid handlat om att önska det allra bästa för den jag möter. God morgon är minsann ingen dålig upptakt på dagen. Hälsningarna Shalom och Salaam bär en inbyggd önskan om fred och frid. De sistnämnda var en vanlig hälsning ända in i 1800-talets Sverige; Guds fred. Franska Adieu(sv. adjö) betyder ungefär Jag lämnar dig åt Gud.
Hälsningar lutar sig mot ordet Välsigna. Det betyder lovorda, prisa, tala väl om. Bokstavligen önska, uttala, besluta eller åstadkomma att det går väl för någon. God eftersmak, eller hur?
Välsigna är en grundval i Skriften. Välsignelsen är iscensatt av den Allsmäktige. Från den allra första informationen, dvs Skapelsen via löftet till Abraham(I dig ska jordens alla släkten bli välsignade till crescendot i Herrens Död och Uppståndelse. Våg efter våg av välsignelse. Suveränt sammanfattat i Ef.1:3-23
Studerar vi detta mäktiga kapitel inser vi att rädslan för grova utspel, hånfulla anspelningar, mörka nyhetsrubriker och ökad polarisering, inte är befogad. Däremot kan oro varsamt föra oss till Frälsaren. Att Välsigna är att agera, att göra gott, men också att äntra en bro. Kolla bloggen Brobygget  
Välsignelse är aldrig mesig när den har sina rötter i Kärleken. En av de mest berömda och lästa texterna i NT finns i 1 Kor.13 Här finns knivskarpa markörer: Kärleken avundas inte, beter sig inte illa, söker inte sitt. Den gläder sig inte över orätten men gläds med Sanningen.
Uppmuntrande lovsång utifrån den klassiska Välsignelsen

Kategorier: Blogg