UNDER, UNDER OCH ÅTER UNDER

Published by Johnny Edorsson on

De senaste veckorna har jag vid flera tillfällen haft starka aha upplevelser.

Dagsljuset blir större och större eller rättare sagt tar mer plats för varje dag.

Gång på gång har jag upptäckt att gatubelysningen har minskat i tid och dagsljuset ökat, inget konstigt alls egentligen, men ändå lika stort under varje vår.

Denna strålande sol som så påtagligt har lyst där jag vistats är även den ett stort under för mig. Går inte att beskriva. I söndags var jag vid Vindelälvens strand i strålande solsken och hade en barnvälsignelse till vårt yngsta barnbarn.

På söndag är det Maria bebådelsedag, då ängeln kommer till en ung flicka i staden Nasaret och berättar att hon ska föda Guds Son Jesus. Omöjligt, omöjligt, omöjlig är hennes tanke och svar. Men ängeln svarar Helig ande ska komma över dig.

Under, under och åter under.

På grund av detta så kan jag i dag få ha gemenskap med Gud, det är ett under, under och åter ett under. Jag har själv fått erfara det.

Kategorier: Blogg