Big Church Party!

Published by Mateusz Nowicki on

Succén med över 600 besökare är tillbaka, nu ännu större och ännu bättre. Snart är det återigen dags för The Big Church Party i Döbelns park. En heldag med musik, spännande utställare, aktiviteter, hoppborgar, fika och mycket mycket mer.

The success with over 600 visitors is back, now even bigger and better. Soon it will be time for The Big Church Party in Döbelns park. A day filled with music, exciting exhibitors, activities, bouncy castles, coffee and much much more.

11.00 Gudstjänst med Samuel Ljungblahd
12.30 Tomas Nestander och Clarence Jacobsson med band
13.15 MAYA
14.00 Samuel Ljungblahd
15.15 Messengers
15.35 Armita Ghazinezam