Församlingsinformation sommaren 2019

Published by Mateusz Nowicki on

Medarbetare

Hanna-Maria Holmefur – Holmsund och Hemgrupper

Hanna-Maria som är pastor i Holmsund har under våren också vikarierat i centrum med ansvar för Unga vuxna och Hemgrupper. I botten finns en visstidsanställning som löper ut i slutet på augusti. Därför har ledningsgrupen för Holmsund och jag suttit ner med Hanna-Maria, utvärderat och pratat framtid.

Hanna-Maria har kommit in fint i arbetet, lärt känna församlingen i Holmsund och i centrum, utmanat och sett en gemensam vision växa fram. Vi har också sett hennes gåva och hjärta för människor.  Både ledningsgruppen och församlingsgruppen som helhet vill ha ett fortsatt samarbete, och det vill också Hanna-Maria. Till det har uppgifterna i centrum stämt väl med kallelse och gåva.

Därför har vi gemensam med hela församlingen i samband med ordinarie församlingsmöten kommit överens om en fortsättning där Hanna-Maria blir en av Pingst i Umeås permanenta pastorer. Även i fortsättningen med huvudfokus på Holmsund men också med ansvar för hela församlingens Hemgruppsarbete. Tjänstegraden blir på 80 % som fördelas 65 % i Holmsund och 15 % på hemgrupper.

Mateusz Nowicki har begärt tjänstledigt och sökt in på ALT

Mateusz Nowicki har under drygt tre år varit en av församlingens pastorer med ansvar för ungdomar, unga vuxna och hemgrupper samt kommunikation. Mateusz har kommit in fint i församlingen och betytt mycket särskilt för det regionala arbetet bland ungdomar och Unga vuxna (Läger, Unite YA-helger etc.) Dessutom har han tillsammans med andra startat ett hemgruppsledarteam och utvecklat kommunikationsarbetet.

Under våren har Mateusz sökt in på ALT – Akademi för Ledarskap och Teologi, pastors och ledarutbildningen med sikte att studera på deltid (50 %). Han har begärt tjänstledigt i två år för att läsa in grundkursen. Vi har beviljat tjänstledigheten. Vi tror på fortbildning och vill att våra medarbetare ska hålla hela livet. Därför är det naturligt för oss att stödja Mateusz i sina studier och fördjupning. Under de närmaste två åren fokuserar och utvecklar Mateusz församlingens kommunikationsarbete. På övriga delar i hans tjänst tänker vi oss ett vikariat

Fredrik Wärn vikarierande ungdomspastor

Under Mateusz tjänstledighet behöver vi anställa en vikarie. Under våren har jag därför tillsammans med församlingsledningen fört samtal med en av våra Unga vuxna som dessutom jobbat som ungdomspastor i Brickebergskyrkan,, som ligger vägg i vägg med Örebro Missionsskola. Fredrik har läst fyra år på ALT och kombinerade de två sista studieåren med en tjänst som ungdomspastor. Han är 27 år och längtar efter att se unga människor upptäcka sina gåvor, sitt värd och beröras av Jesus. Fredrik får ansvaret för ungdomar och unga vuxna, men han blir också koordinator för våra Gudstjänster.

Elias Nestander har sökt in på ALT och vill bli pastor

Elias Nestander är projektanställd som ungdomsledare med inriktning på tonåringar. Elias har ansvarat för Youth och konfa, och bidragit i medarbetarteamet. Många har förmodligen också hört honom predika och leda Gudstjänster.

Till min och församlingsledningens glädje har Elias upplevt en förstärkning av den kallelse han burit, att bli pastor. Han har därför sökt in på ALT – Akademi för Ledarskap och Teologi, pastors och ledarutbildningen, som också ges här i vår församling i Umeå. Vi är glada och tacksamma för detta år och det Elias bidragit med, men ännu gladare för att vi får ha kvar honom i Umeå, och att vi får bli hans mentorförsamling under de fyra år som väntar.

Irina och Sam Wallsten blir pastorspar i Ljustorp

Under de senaste 6 åren har vi som församling inte bara varit utsändande församling för Sam i hans viktiga arbete på den Arabiska halvön. Genom media har han närmare 4-500.000 följare. Vi har också varit den församling i vilken Sam varit pastor och ledare i. Han har tillsammans med andra startat och utvecklat vårt arbete bland nya svenskar, startat ett internationellt kafé och bidragit till integration.

Under vintern har Irina och Sam fått en kallelse att gemensamt på 50 % (25 % var) leda och utveckla Baptistförsamlingen i ljustorp och kombinera den tjänsten med det internationella arbetet.

Som församlingsledning har vi sett vad Sam och Irina betyder. Vi vet vad de gör och är, men vi har också förståelse för deras längtan att dra vidare in i en gemensam utmaning. Tanken är dock att vi som församling fortsätter stödja Sam i det internationella arbetet.

Söndagen den 25 augusti predikar Sam. Det blir också vår möjlighet att säga tack och Gud välsigne er och att äta en riktigt god tårta!

Benjamin Mattson – Teamare

Under läsåret 2018-2019 har församlingen varit välsignad med en student från Teamträningsskolan i Örnsköldsvik. Benjamin Mattson har främst praktiserat inom barn och ungdomsarbetet, men vi har också kunna se honom i våra ordinarie gudstjänster. Han har alltså inte bara studerat utan gjort ett riktigt bra jobb. Vi kommer sakna Benjamin och önskar honom Guds välsignelse i framtiden. Vem vet? Efter avslutade sjuksköterskestudier kanske det kommer ut en pastor där också?

Fredrik och Birgitta Bengtson

Efter händelserna förra sommaren har missionsrådet tillsammans med Fredrik och Birgitta utvärdera och sökt Guds ledning. Ett nytt fönster har öppnats, Tunisien. Kanske kan den ursprungliga visionen om folkbildning, ledarträning och församlingsplantering med Jesus i centrum förverkligas? Vi ber gemensamt i församlingen om Guds ledning.

Bed för alla våra medarbetare, både det som är anställda och alla våra volontärer, att Gud ger kraft och kärlek till varje uppgift.

Tornhuset, Framtidens mötesplats m.m.

Lokalfrågor
Tornhusets fasad måste renoveras

Under tiden som vi jobbar med framtidens mötesplats behöver vi underhålla våra befintliga fastigheter. Alla som gått förbi Tornhuset (Ägir) under vårvintern har säkert sätt det blå nätet omkring fasaden. Det har varit ett skydd mot för att inte delar av fasaden skall falla ner på gående. Fasaden har slitits av väder och vind och behöver renoveras.

För att lösa det föreslår styrelsen att vi tar upp ett lån. Det är en investering i underhåll för att bibehålla och utveckla fastighetens värde. Beslut om detta på församlingsmöte den 16 juni

Framtidens mötesplats

Processen fortsätter och på församlingsmöten under våren har vi beslutat fortsätta utredningen om samarbete med Dalkarlså. Vi bildar nu en gemensam projektgrupp och har formulerat ett första utkast på en gemensam vision:

  • Vi vill skapa ett kraftfullt geografiskt centrum för tro och gemenskap med Jesus Kristus i centrum
  • En mötesplats för bildning, diakoni och hälsa som rustar människor och samhälle i vår tid och ger hopp för framtiden

Under hösten hoppas vi kunna utveckla detta mer ingående samtidigt som någon forma av skiss på hur det skulle kunna se ut tas fram.

Kafé station och Dalkarlså

Kafé Station är en levande oas i city. Det är också ett slags vardagsrum för Pingst Umeå. Där kan vi mötas, äta och dela livet i mellanrummet mellan kyrka och vardagsliv. Tyvärr har verksamheten varit pressad ekonomisk, varför vi sökt efter nya möjligheter. En av dem är samverkan med Dalkarlså om viss kursverksamhet. Vi vill ju helst inte lägga ner Kafé station.

Även om Dalkarlså nyorienterar i sitt kursutbud, kvarstår Dalkarlsås fråga om samverkan i Tornhuset. Vi inväntar kommunens besked om Tornhuset får användas för utbildningsverksamhet. Så snart vi fått besked återkommer frågan till församlingen för vidare samtal.

Ulf Sundkvist
Pastor och föreståndare

Leif Nyman
Styrelsens ordförande

Kategorier: Medlem